Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w RZYMIE Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w RZYMIE

Przedszkole

Oddziały dziecięce w Szkole Polskiej w Rzymie powstały na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  z dnia 11 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Oddziały dziecięce zostały utworzone w Szkole Polskiej w Rzymie z dniem 1 listopada 2022 r.  na bazie działającego od roku 2010  Polskiego Przedszkola w Rzymie, prowadzonego dotychczas przez działające przy Szkole Stowarzyszenie Nauczycieli Języka i Kultury Polskiej w Rzymie.

Obecnie   funkcjonują w Szkole cztwry  oddziały przedszkolne-  w piątek Oc  i trzy  w soboty: ai b dla dzieci młodszych ( 3-4-5 letnich) i Od dla dzieci sześcioletnich.. Do oddziałów dziecięcych uczęszczają dzieci w różnym wieku, możliwe jest bowiem tworzenie grup mieszanych wiekowo.

Zapisów do oddziałów przedszkolnych  na rok szkolny 2024/2025 można dokonac  wypełniając formularz zapisu do oddziałów dziecięcych

Kwestionariusz zgłoszeniowy do oddziałów dziecięcych

 

Szczegółowych informacji w zakresie organizacji oddziałów przedszkolnych udziela Sekretariat Szkoły :

Kontakt