Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w RZYMIE Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w RZYMIE

Przedszkole

Polskie przedszkole w Rzymie.

Prowadzeniem zajęć  przedszkolnych dla dzieci pochodzenia polskiego zajmuje się Stowarzyszenie Nauczycieli Języka i Kultury Polskiej przy ścisłej współpracy ze Szkolnym Punktem Konsultacyjnym w Rzymie. Od kilku lat działa przedszkole w Rzymie,  przez kilka lat działało  również   w Ladispoli.

W Rzymie i okolicach mieszka znaczny procent  Polaków, którzy z różnych względów nie są w stanie przygotować swoich dzieci  do podjęcia nauki w szkole polskiej. Rodzice tych dzieci wielokrotnie zgłaszali kierownikowi Szkoły Polskiej w Rzymie te problemy. Dzieci najczęściej znają język biernie, tzn. rozumieją wypowiedzi ale nie wypowiadają się swobodnie w języku swoich rodziców. Ten stopień znajomości języka uniemożliwia w późniejszym okresie uczęszczanie do Szkoły Polskiej. Jest to jeden z powodów nie podejmowania nauki  w szkole polskiej. Jednocześnie Rodzice tych dzieci deklarują ogromną chęć i potrzebę uczenia dzieci języka i kultury polskiej. Przedszkole prowadzone przez Stowarzyszenie wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom.

 

W Rzymie zajęcia odbywają się w pomieszczeniach szkoły polskiej przy vicolo Doria 6b..

Zajęcia, podobnie jak w szkole polskiej odbywają się raz w  tygodniu przez 3 godziny lekcyjne ( 3 x 45 minut). Przedszkolaki z Rzymu mają zajęcia w soboty w trzech grupach oraz we wtoki  od godziny 16.00- 18.30.

Dzieci uczestniczą we wszystkich zajęciach dodatkowych organizowanych przez SPK w Rzymie, takich jak: bal karnawałowy, święto szkoły, konkursy, projekty, spartakiady sportowe, zespół Mazurek.

Zajęcia przedszkolne nie są finansowane z budżetu państwa, dlatego rodzice współfinansują działalność przedszkola, wpłacając składkę członkowską na Stowarzyszenie Nauczycieli Języka i Kultury Polskiej. Przedszkole wspiera również corocznie Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie.

Celem prowadzonych zajęć jest przygotowanie dzieci i młodzieży do podjęcia nauki w Szkole Polskiej. Dzieci uczą się poprzez zabawę. Odgrywając role w typowych sytuacjach ( np. : w sklepie, u lekarza) poznają niezbędne słownictwo.  Poznają też polską kulturę poprzez śpiewanie polskich piosenek, słuchanie bajek, czy oglądanie polskich dobranocek ( np. Pyza na polnych dróżkach, Reksio, Bolek i Lolek). Poznają elementy polskiej tradycji uczestnicząc w warsztatach folklorystycznych.

W sprawie zapisów do przedszkola proszę kontaktować się z przedszkolanką panią Małgosią – tel. 3393446300

Więcej informacji można znaleźć na facebook.com/LinguaPolaccaaRoma – Język polski w Rzymie