Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w RZYMIE Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w RZYMIE

Podręczniki

Podręczniki  na rok szkolny 2023/2024

Szkolny zestaw podręczników  w Szkoły Polskiej   im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie na rok szkolny  2021/2022

Uwaga ! Podręczniki  i ćwiczenia dla uczniów oddziałów dziecięcych i wszystkich klas Szkoły Podstawowej  będą nieodpłatnie wypożyczane uczniom przez bibliotekę szkolną. Uczniowie klas licealnych kupują podręczniki we własnym zakresie.

 Podręczniki stanowią własność biblioteki szkolnej, natomiast ćwiczenia są do wyłącznego użytku przez ucznia i nie podlegają zwrotowi.

 

SZKOLA PODSTAWOWA  

Prosimy rodziców o zakupienie w Polsce dla dzieci również zeszytów w tzw. cienką linię ( lub 3 linie). W ciągu roku szkolnego dzieci potrzebują ok. 10 zeszytów.

 • KLASA I SP     Podręcznik bezpłatny, będzie rozdawany w szkole na początku roku szkolnego. Nowi Tropiciele, WSIP
 • KLASA II SP  Podręcznik bezpłatny, będzie rozdawany w szkole na początku roku szkolnego. Nowi Tropiciele, WSIP
 • KLASA III SP Podręcznik bezpłatny, będzie rozdawany w szkole na początku roku szkolnego. Nowi Tropiciele, WSIP

KLASA IV

Podręcznik  i ćwiczenia do języka polskiego i wiedzy o Polsce  są  bezpłatne, będą wypożyczane ze szkolnej biblioteki  na początku roku szkolnego. POdręczniki pod koniec roku szkolnego nalezy zwrócić do biblioteki, ćwiczenia  nie podlegają zwrotowi.

 • JĘZYK POLSKI „Słowa z uśmiechem „. WSIP
 • WIEDZA o POlSCE – Podręcznik bezpłatny, będzie wypożyczany ze szkolnej biblioteki  na początku roku szkolnego

Historia. Klasa IV.  Wydawnictwo WSIP, zeszyt cwiczeń.

KLASA V

Podręczniki   i ćwiczenia   do języka polskiego i wiedzy o Polsce są bezpłatne, będą wypożyczane ze szkolnej biblioteki  na początku roku szkolnego

JEZYK POLSKI  „Słowa  z uśmiechem”. WSIP

WIEDZA O POLSCE

 • HISTORIA
 • K-  Wydawnictwo WSIP,
 • –    –  Zeszyt ćwiczeń. Wydawnictwo WSIP
 • GEOGRAFIA – Planeta Nowa 5
 • Klasa VI    

Podręczniki   i ćwiczenia   do języka polskiego i wiedzy o Polsce są bezpłatne, będą wypożyczane ze szkolnej biblioteki  na początku roku szkolnego

JĘZYK POLSKI  – „Jutro pójdę w świat”. WSIP

WIEDZA O POLSCE „Historia”.  Podręcznik  dla kl. VI. Wyd. WSiP

 

Klasa VII

Podręczniki   i ćwiczenia   do języka polskiego i wiedzy o Polsce są bezpłatne, będą wypożyczane ze szkolnej biblioteki  na początku roku szkolnego

JĘZYK POLSKI

Zamieńmy słowo, WSIP

Zeszyt ćwiczeń

HISTORIA

Wydawnictwo WSIP

 

Klasa VIII

JĘZYK POLSKI

Bliżej słowa

WIEDZA o POlSCE

Historia WSIP

Wiedza o Społeczeństwie WSIP

Podręczniki   i ćwiczenia   do języka polskiego i wiedzy o Polsce są bezpłatne, będą wypożyczane ze szkolnej biblioteki  na początku roku szkolnego

LICEUM   OGÓLNOKSZTALCACE

 

KLASA I LO 

JĘZYK POLSKI

 • Ponad słowami, klasa I, cz. 1 i 2 –  Wydawnictwo Nowa Era
 • https://sklep.nowaera.pl/product/jp-pp-poslo-zpir-re-kl-1-cz-1-pdr-063301
 • https://sklep.nowaera.pl/product/jp-pp-poslo-zpir-re-kl-1-cz-2-pdr-063302

WIEDZA o POLSCE ( elementy historii i wiedzy o społeczeństwie)

 • Historia
 • POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ. KLASA I , AUTORZY  : MARCIN PAWLAK, ADAM SZWEDA   WYDAWNICTWO   NOWA ERA
 • https://sklep.nowaera.pl/product/historia-pp-poznac-przeszlosc-zp-re-zm-2022-cz-1-podrecznik-062602

KLasa II LO 

JĘZYK POLSKI

 • Ponad słowami, klasa II, cz. 1i 2 –  Wydawnictwo Nowa Era
 • https://sklep.nowaera.pl/product/jp-pp-poslo-zpir-re-kl-2-cz-1-pdr-063332
 • https://sklep.nowaera.pl/product/ponad-slowami-klasa-2-czesc-2-podrecznik-do-jezyka-polskiego-dla-liceum-ogolnoksztalcacego-i-technikum-zakres-podstawowy-i-rozszerzony-063333

WIEDZA O POLSCE

 • HISTORIA
 • POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ. KLASA 2 AUTORZY Adam Kucharski, Aneta Niewęgłowska, Wydawnictwo Nowa Era
 • https://sklep.nowaera.pl/product/h-pp-poprze-zp-re-cz-2-pdr-062512

KLasa III LO 

JĘZYK POLSKI

 • Ponad słowami, klasa III, cz. 1i 2 –  Wydawnictwo Nowa Era
 • https://sklep.nowaera.pl/product/jezyk-polski-pp-ponad-slowami-zpir-re-kl-3-cz-1-podrecznik-063342
 • https://sklep.nowaera.pl/product/jezyk-polski-pp-ponad-slowami-zpir-re-kl-3-cz-2-podrecznik-063343

WIEDZA O POLSCE

 • HISTORIA
 • POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ. KLASA 3 AUTORZY  Kłaczkow J., Łaszkiewicz A.,  Wydawnictwo Nowa Era
 • https://sklep.nowaera.pl/product/historia-pp-poznac-przeszlosc-zp-re-cz-3-podrecznik-062522

KLASA IV LO  

JĘZYK POLSKI  

 • Ponad słowami, klasa IV,  –  Wydawnictwo Nowa Era
 • https://sklep.nowaera.pl/product/jezyk-polski-pp-ponad-slowami-zpir-re-kl-4-podrecznik-063352

WIEDZA O POLSCE ; ( historia, geografia, wos)  

POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ. KLASA 4

Poznać przeszłość. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy – Szkoła ponadpodstawowa

https://sklep.nowaera.pl/product/historia-pp-poznac-przeszlosc-zp-re-cz-4-podrecznik-062532