Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w RZYMIE Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w RZYMIE

Stowarzyszenie Nauczycieli Kultury i Języka Polskiego w Rzymie

Stowarzyszenie powstało w 2010 r. w odpowiedzi na potrzeby miejscowej Polonii. Działania Stowarzyszenia poszerzają i urozmaicają ofertę Szkoły Polskiej w Rzymie. Twórcami Stowarzyszenia są polscy nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem pracy w szkole, jak również nauczania dzieci wielojęzycznych i wielokulturowych.

Stowarzyszenie zajmuje się propagowaniem języka i kultury polskiej w środowisku polskim we Włoszech. Przez wiele  lat prowadziło  kursy języka polskiego dla dzieci i dorosłych oraz Polskie Przedszkole, które obecnie działa jako oddziały dziecięce w Szkole Polskiej w Rzymie.

W Stowarzyszeniu pracują   nauczyciele mocno zaangażowani w uczenie osób  dwujęzycznych, stale podnoszący swoje kwalifikacje, nie tylko w zakresie języka polskiego ale również uczenia języka polskiego jako obcego, nauczania dzieci wielojęzycznych itp.

Stowarzyszenie Nauczycieli Jezyka i Kultury Polskiej w Rzymie było członkiem założycielem Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech, którego zadaniem było  integracja  polonijnego środowiska oświatowego we Włoszech.

Współpracujemy ściśle ze Szkołą Polską w Rzymie, starając się o urozmaicenie i poszerzenie jej oferty, organizując wspólne projekty, akcje charytatywne,  konkursy, wycieczki itp.

Zainicjowaliśmy powstanie młodzieżowego portalu www.poloniatomy.pl   tworzonego przez młodych Polaków mieszkających we Włoszech i adresowanego do młodzieży polonijnej z Włoch. W 2022 r. zorganizowaliśmy wspólnie  I Konkgres Młodzieży Polonijnej z Włoch.

Współpracujemy z Centrum Polskich Specjalistów we Włoszech   i Polskim psychologiem w Rzymie organizując projekt wsparcia psychologicznego  dla uczniów rzymskiej szkoły , ich rodziców i nauczycieli pod współnym hasłęm ” Razem dajemy sobie siłę!”

Cykliczne projekty organizowane przez Stowarzyszeni to między innymi  ” Spotkanie z polskim pisarzem”, ” Razem dajemy sobie siłę!” ” Polonia to my!”

Stowarzyszenie bardzo ściśle współpracuje z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Rzymie, Stowarzyszeniem Współnota Polska, Fundacją Wolnośc  i Demokracja, Ośrodkiem Rozwoju Polksiej Edukacji za Granicą i Szkołą Polską w Rzymie.

Kontakt https://www.facebook.com/SNJiKPwRzymie/