Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w RZYMIE Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w RZYMIE

Stowarzyszenie Nauczycieli Kultury i Języka Polskiego w Rzymie

Stowarzyszenie powstało w 2010 r. w odpowiedzi na potrzeby miejscowej Polonii. Działania Stowarzyszenia poszerzają i urozmaicają ofertę SPK w Rzymie. Twórcami Stowarzyszenia są polscy nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem pracy w szkole, jak również nauczania dzieci wielojęzycznych i wielokulturowych.

Stowarzyszenie zajmuje się propagowaniem języka i kultury polskiej w środowisku polskim we Włoszech. Od kilku  lat prowadzi miedzy innymi  Polskie Przedszkole oraz kursy języka polskiego dla dzieci i dorosłych. Uczestnikami zajęć są zarówno dzieci obywateli polskich mieszkających w Rzymie, jak i dzieci wywodzące się z rodzin mieszanych, polsko- włoskich, polsko- czeskich, polsko-amerykańskich. Zajęcia prowadza twórcy stowarzyszenia, nauczyciele mocno zaangażowani w uczenie osób  dwujęzycznych, stale podnoszący swoje kwalifikacje, nie tylko w zakresie języka polskiego ale również uczenia języka polskiego jako obcego, nauczania dzieci wielojęzycznych.

Pod patronatem Stowarzyszenia działa Zespól ludowy „Mazurek”. Współpracujemy ściśle ze Szkołą Polską w Rzymie, starając się o urozmaicenie i poszerzenie jej oferty, organizując wspólne projekty, akcje charytatywne,  konkursy, wycieczki itp.