Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w RZYMIE Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w RZYMIE

Nasza szkoła

Szkoła Polska im Gustawa Herlinga Grudzińskiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie jest polską placówką publiczną.

Na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w Polsce organem prowadzącym szkołę jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, przy ul.  Wołoskiej  5 w Warszawie. ( www.orpeg.pl )

Szkoła, zgodnie z Rozporządzeniem MEIN z dnia 9 sierpnia 2019 w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za Granicą, z późniejszymi zmianami,  realizuje uzupełniający plan nauczania w zakresie szkoły podstawowej  i liceum. Od 1 listopada 2022 w Szkole Polskiej utworzono również trzy oddziały dziecięce, które przejęły dotychczas prowadzone przez działające przy szkole Stowarzyszenie, polskie przedszkole.

Zajęcia w szkole odbywają się w języku polskim. Rekrutacja do szkoły rozpoczyna się w połowie kwietnia a kończy z końcem września każdego roku.

Uzupełniający plan nauczania oznacza, że uczniowie uczęszczają do włoskich szkół ( lub innych np. amerykańskich, brytyjskich itp.)  i realizują tam  normalny, pełny  tok kształcenia, natomiast w Szkole Polskiej  w Rzymie program nauczania obejmuje wyłącznie  przedmioty uzupełniające takie jak:  język polski i  wiedzę o Polsce ( przedmiot łączy treści z zakresu historii Polski, geografii Polski i wiedzy o społeczeństwie). W oddziałach dziecięcych realizujemy program zajęc adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym.  Po ukończeniu każdej klasy, zgodnie z polskim prawem oświatowym, uczniowie otrzymują polskie świadectwa promocyjne bądź świadectwa ukończenia szkoły.

W Szkole Polskiej w Rzymie realizowane są  projekty takie jak: Aktywna Tablica, Poznaj Polskę – kraj rodzinny oraz Laboratorium Przyszłości.