Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w RZYMIE Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w RZYMIE

Nasza szkoła

Szkoła Polska im Gustawa Herlinga Grudzińskiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie jest polską placówką publiczną.

Do 1 września 2019 szkoła nosiła nazwę Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie .

Na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w Polsce organem prowadzącym szkołę jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, przy ul. Kieleckiej 43 w Warszawie.

( www.orpeg.pl )

Szkoła, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2017 w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za Granicą, realizuje uzupełniający plan nauczania w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.

Zajęcia w szkole odbywają się w języku polskim. Rekrutacja do szkoły rozpoczyna się w połowie kwietnia a kończy z końcem września każdego roku.

Uzupełniający plan nauczania oznacza, że uczniowie uczęszczają do włoskich szkół i realizują normalny tok kształcenia, natomiast w SP w Rzymie program nauczania obejmuje przedmioty uzupełniające: język polski wiedzę o Polsce ( przedmiot łączy treści z zakresu historii Polski, geografii Polski i wiedzy o społeczeństwie). Po ukończeniu każdej klasy, zgodnie z polskim prawem oświatowym, uczniowie otrzymują polskie świadectwa promocyjne bądź świadectwa ukończenia szkoły.