Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w RZYMIE Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w RZYMIE

Kalendarz pracy szkoły 2022/2023

1.Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych14 września 2022 r.
2.Zimowa przerwa świąteczna21 grudnia 2022 r. - 6 stycznia 2023 r.
3.Zakończenie I semestru2023-01-28
4.Rada klasyfikacyjna2023-01-27
5.Wiosenna przerwa świąteczna
5 kwietnia 2023 - 11 kwietnia 2023 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz kalendarzem szkolnym dla regionu Lazio

6.Dodatkowe dni wolne11 listopada piątek pracujemy -
8 grudnia 2022 czwartek wolny dzień
7 stycznia 2023 dla klas tygodniowych

3 maja 2023 pracujemy, dzień do odebrania 3 czerwca
2 czerwca ( piątek) wolne


7.Uroczystosci, wydarzenia, spotkania szkolne24 września rajd na Monte Cassino,

8 października pasowanie

-12 listopada - Tydzień Niepodległości


10 grudnia Jasełka ?
18 lutego /sobota/ Bal karnawalowy
29 marca - do 1 kwietnia 2023 - Tydzień Wielkanocny
maj - wycieczki szkolne?
21-22 kwietnia 50 lecie Szkoły Polskiej w Rzymie
8.Rada klasyfikacyjna

Rozdanie swiadectw

Rada Podsumowująca
26 maja 2023

10 czerwca 2023 zakończenie roku szkolnego dla klas tygodniowych
11 czerwca zakonczenie roku szkolnego dla klas miesięcznych

8, 9, 10, czerwca 2022 rady pedagogiczne
9.Dodatkowe dni wolne

7 stycznia 2023 dla klas tygodniowych
10.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych


10 czerwca 2023 wszystkie klasy