Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w RZYMIE Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w RZYMIE

Historia szkoły

Historia Szkoły Polskiej w Rzymie.

W 1973 roku  powstał w Warszawie Zespól  Szkół dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, którego zadaniem było kierowanie pracą publicznych szkół polskich poza granicami. W tym samym roku   roku w ramach wspomnianego wyżej Zespołu Szkół powstał  również obok kilkunastu innych podobnych szkół  – Punkt Konsultacji Kształcenia Ogólnego przy Ambasadzie PRL w Rzymie.

W latach ’70 zajęcia dla niewielkiej 20- 30 osobowej  grupy dzieci odbywały się  w pomieszczeniach, zawsze przyjaznej szkole, niezależnie od panującego ustroju, Ambasadzie.

Zadaniem szkoły była w tym czasie organizacja zajęć głownie  dla dzieci pracowników placówki dyplomatycznej. Najważniejszym zadaniem szkoły było pielęgnowanie związków z Ojczyzną, nauka w języku polskim. Cele i Zadania  które pozostają aktualne również dzisiaj .

W połowie lat  ’70 powstała również szkoła polska w Mediolanie, którą kieruje dzisiaj  p. Urszula  Gacek – Frigerio  – związana ze szkołą jako nauczyciel od 1986 r.  a od 2002 do 2015 roku jej kierownik.

Przeobrażenia ustrojowe w Polsce, otwarcie granic,  spowodowało  w konsekwencji pojawienie się poza granicami Polski kolejnej w naszej historii  fali emigracyjnej . Zmieniło to również profil wszystkich szkol poza granicami. Pojawili się w szkole nowi uczniowie – dzieci emigrantów ekonomicznych

Pani Ewa Bilińska – ówczesny Kierownik Punktu Konsultacyjnego, tak wspomina: „uważałam, że niezbędną rzeczą jest, by objąć edukacją wszystkie chętne dzieci i zaczęłam przyjmować wszystkich tych, którzy chcieli do tego punktu konsultacyjnego uczęszczać”.

W szybkim czasie rosła liczba uczniów. Pojawiła się  konieczność znalezienia dla szkoły nowej siedziby. Z dostępnych danych statystycznych wynika, ze zdecydowaną większość uczniów stanowiły  wówczas dzieci z klas najmłodszych, chociaż funkcjonowało już wówczas również Liceum .

Na zajęcia uczęszczało wtedy już około 60 dzieci, pracę podjęli pierwsi nauczyciele, wśród których swą kreatywnością i zaangażowaniem wyróżniała się Pani Urszula Stachaszewska., nauczyciel języka polskiego w klasach młodszych.

W 1997 roku  szkoła wyprowadziła się z budynku Ambasady do zajmowanych do  niewielkiego biura przy via Pietro della Valle w Rzymie. Szkołą kierowała wówczas  nadal pani Ewa Bilińska.

Dość szybko okazało się konieczne  znalezienie dla szkoły kolejnych pomieszczeń- drugą siedzibę szkoły utworzono w pałacu Doria Pamphilij, w pomieszczeniach zajmowanych kiedyś przez czytelnię  Polskiej  Akademii  Nauk.

Szybki wzrost liczby uczniów spowodował, ze  w dniu 5 maja  1998 roku Szkoła,  decyzją Ministra Edukacji Narodowej została jednym z 8 ( obok m.in. Brukseli, Paryża, Wiednia, Moskwy )  Zespołów Szkół i taką nazwę nosiła do 2010 roku, kiedy to w wyniku reformy otrzymała , tak jak wszystkie szkoły przy placówkach dyplomatycznych nazwę Szkolny Punkt Konsultacyjny.

Od  16 października 2003 r.  Szkoła nosi imię Gustawa Herlinga- Grudzińskiego.

W 2008 roku dyrektorem szkoły została pani Danuta Stryjak, która nadal pełni tę funkcję.

Placówka na stałe wpisała w środowisko Polonii włoskiej. Obecnie uczy się tu ok. 500 uczniów. Ofertę szkoły uzupełnia  działalność Stowarzyszenia Nauczycieli Języka i Kultury Polskiej, realizując dla społeczności szkolnej wiele projektów, konferencji naukowych , prowadząc kursy językowe .

Od września 2015 r. siedziba szkoły mieści się w Istituto Cuore Immacolata di Maria przy via Costantino Maes 23 ( zona Batteria Nomentana) , gdzie zajmuje  do wyłącznego użytku II piętro.

Na początku XXI w  utworzono kolejne, obok istniejącej już od lat ’70  filii w Mediolanie, gdzie kierownikiem jest pani Ewa Gleń , filie  w Torvajanica, teraz  działającą w Ostii –  kierowaną obecnie  przez  p. Martę  Czajczynska  a kilka lat później również w Bolonii-  pracującą pod kierownictwem pani Iwony Stachery. Obecnie wszystkie dawne filie są samodzielnymi szkołami.

Podjęto  również próbę utworzenia oddziału szkoły w Turynie , ale niestety w 2000 po zaledwie kilkunastu miesiącach   zawieszono działalność tej  szkoły.

Od 1 listopada 2022 r. w Szkole Polksiej w Rzymie działają również tzw. oddziały dziecięce dla dzieci 3-6 letnich.

W roku szkolnym 2017-2018 Szkoła  świętowała  45- lecie działalności a w roku 2023 obchodzi Jubileusz 50-lecia .

Więcej informacji https://rzym.orpeg.pl/o-szkole/o-szkole/