Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w RZYMIE Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w RZYMIE

45 -lecie Szkoły Polskiej w Rzymie

Film z okazji 45-lecia szkoły Polskiej w Rzymie

 

autorzy Urszula i Witold Rzepczak