Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w RZYMIE Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w RZYMIE

Legitymacje szkolne

Uczniowie Szkoły Polskiej w Rzymie, którzy posiadają meldunek  w Polsce  mają prawo do legitymacji szkolnych.

Procedura wyrabiania nowych legitymacji:

Dokumenty nalezy dostarczyc wychowawcom  w nieprzekraczalnym terminie do 15 października ( I wysyłka)  ,  20 listopada ( II wysyłka)  bądź  do 5 marca ( III wysyłka – ostatnia w roku szkolnym)

Uwaga! Legitymacje wystawia sekretariat Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ( nie sekretariat Szkoły Polskiej)

Odbiór legitymacji u wychowawców  uczniowie kwitują podpisem

Procedura przedłużania legitymacji:

Legitymacje nalezy dostarczyc wychowawcom  w nieprzekraczalnym terminie do 15 października ( I wysyłka) ,  20 listopada ( II wysyłka) bądź  do 5 marca ( III wysyłka – ostatnia w roku szkolnym)

Legitymacje podbija/ przedłuża sekretariat Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ( nie sekretariat Szkoły Polskiej)

Odbiór legitymacji  u wychowawców uczniowie kwitują podpisem

Procedura wystawiania duplikatu legitymacji szkolnej. – Duplikat wystawia się w przypadku zagubienia/ zniszczenia legitymacji

  • wypełnienie wniosku o wydanie duplikatu legitymacji  oraz poddpisanie klauzuli ( str.2)
  • aktualne zdjęcie
  • dowód oplaty za wydanie duplikatu
  • zniszczoną legitymację (w przypadku występowania o wydanie duplikatu z powodu zniszczenia oryginału) lub informację o zagubieniu / kradzieży oryginału legitymacji.

Dokumenty nalezy dostarczyc wychowawcom  w nieprzekraczalnym terminie do 15 października ( I wysyłka)  ,  20 listopada ( II wysyłka)  bądź  do 5 marca ( III wysyłka – ostatnia w roku szkolnym)

Legitymacje wystawia sekretariat Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ( nie sekretariat Szkoły Polskiej)

Odbiór legitymacji uczniowie kwitują podpisem

 

Wysokość opłaty: duplikat legitymacji szkolnej 9,00 zł

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy:

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ul. Kielecka 43 02-530 Warszawa

Narodowy Bank Polski o/o w Warszawie

42 1010 1010 0070 3822 3100 0000.

Waluta rachunku: PL

Kod BIG/Swift: NBPLPLPW

(w treści przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia)