Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w RZYMIE Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w RZYMIE

Plan lekcji – dla klas z systemu spotkań raz w tygodniu 2020/2021

Środa – zajęcia w  siedzibie via Costantino Maes 23, wejście od via Ungarelli

 

Klasa
Godzina
zajęć
II A
BM
s.5
IIIA
SW


s.1
VIA
ZO
s. 7
VII A
ML
s.4
15.20-16.00
16.00-16.40rozpoczęcie
17.00
rozpoczęcie
16.50
wiedza o Polsce
ID
polski
ML
16.45-17.25polski
BM
polski
SW
wiedza o Polsce
ID
polski
ML
17.30-18.10polski
BM
polski
SW
polski
ZO
polski
ML
18.15- 18.55polski
BM
polski
SW
polski
ZO
wiedza o Polsce
ID
19.00-19.40polski BMpolski
SW
polski
ZO
wiedza o Polsce
ID
zakończenie
20.00
zakończenie 19.45zakończenie
19.40
zakończeie 19.40

 

Czwartek –  zajęcia w siedzibie via Costantino Maes 23, wejście od via Ungarelli

 

Klasa
Godzina
zajęć
IIIb SP
BM
s1
IVA SP
ZO
s 4
VA
ML
z piątku
s.8
I LOa

MCz
s7
bibl.IIB LO

JK
s.5
15.20-16.00
16.00-16.40polski
ML
polski
MCz
16.45-17.25polski
BM
wiedza o Polsce
ID
polski
ML
polski
MCz
polski
JK
17.30-18.10polski
BM
wiedza o Polsce
ID
polski
ML
polski
MCz
polski JK
18.15-18.55polski
BM
polski
ZO
woP
JK
wiedza o Polsce
ID
woP
DS
19.00-19.40polski
BM
polski
ZO
woP
JK
wiedza o Polsce
ID
woP
DS
19.45 - 20.25polski
ZO
polski
JK

 

Piątek  zajęcia w siedzibie via Costantino Maes 23, wejście od via Ungarelli

 

 Klasa
Godzina
zajęć
IE
SW
s.1
IV E


JK/ML
I piętro
VI E

ID/JW
I piętro
 VII E
ZO/AM

sala nr 3
VIIIA
ML/ID
sala nr 5
II E LO

AM/ZO
sala nr 7
II A LO

JK /DS

sala nr 4
III A LO
MCz/ID
sala nr 8
k.
115,20-16.00polski
JK
polski
ZO
woP
ID
216.00-16.40polski
JK
polski
JW
polski
ZO
polski
ML
woP
AM
woP
DS
woP
ID
316.45-17.25polski
SW
polski
JK
wiedza o Polsce
ID
polski
ZO
poski
ML
woP
AM
woP
DS
polski
MCz
417.30-18.10polski
SW
wiedza o Polsce
ML
polski
JW
wiedza o Polsce
AM
woP
ID
polski
ZO
polski
JK
polski
MCz
518.15-18.55polski
SW
wiedza o Polsce
ML
polski
JW
wiedza o Polsce
AM
woP
ID
polski
ZO
polski
JK
polski
MCz
619.00-19.40polski
SW
wiedza o Polsce
ID
polski
ML
polski
ZO
polski
JK
719.45-20.25
820.30- 21.10

UWAGA! Zajęcia dla klas C, uczących się w systemie spotkań miesięcznych sprawdź w zakładce PLAN LEKCJI – SOBOTNI

Sobota – zajęcia w siedzibie- via Costanntino Maes 23, wejście od strony via Ungarelli

Klasy zaznaczone kolorem czerwonym maja zajecia na 1 pietrze : 1d, IV d, Vd, Vf, VId

Klasy zaznaczone kolorem czarnym maja zajecia na 2 pietrze: VIf, VIId, VIIId, ID LO, IID LO

 

 Klasa
Godzina
zajęć
ID
BM
1 pietro
s.1
II F
SW
2 piętro
s.1
III F
SW
2 piętro
s.1
IV D
ML/ES
1piętro s.5
VD
JW/AM
1
piętro
s.2
V F
ZO/ID
1
piętro
s.3
VI D
JK/AM
I
piętro
s.4
VI F
ML/ID
II piętro
s.8
VII D
JK/AM
2 piętro
s.7
VIII D
MCz
/DS
2 piętro

s.5
I D LO
ZO/ID
2 piętro
s.3
IID LO

MCz/ID
2 piętro
sala nr 4
  
18.15-8.55polski
BM
polski
SW
polski
ML
polski
ZO
polski
JK
29.00 9.40polski
BM
polski SWpolski
ML
polski ZOwiedza o Polsce
AM
woP
I D
polski
JK
polski
MCz
39.45- 10.25polski
BM
polski SWpolski
ML
polski
JW
polski
ZO
wiedza o Polsce
AM
woP
ID
polski
JK
polski
MCz
410.30- 11.10polski
BM
polski
SW
wiedza o Polsce
ES
polski
JW
woP
ID
polski
JK
I piętro
polski
ML
wiedza o Polsce
AM
polski
MCz
polski
ZO
511.15-11. 55polski
SW
wiedza o Polsce
ES
polski
JW
woP
ID
polski
JK
I piętro
polski
ML
wiedza o Polsce
AM
wiedza o Polsce

DS
polski
ZO
polski
MCz
612.00- 12.40polski
SW
wiedza o Polsce
AM
polski
JK
polski
ML
wiedza O Polsce
DS
polski
ZO
woP
ID
712.45- 13.25polski
SW
wiedza o Polsce
AM
woP
ID
polski
MCz
813.30- 14.10polski
SW
woP
ID
polski
MCz
914.15-
14.55
woP
ID

Zajęcia dla klas C- spotkania 2x w miesiącu sprawdź w zakładce PLAN LEKCJI – SOBOTNI