Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w RZYMIE Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w RZYMIE

Plan lekcji – dla klas z systemu spotkań raz w tygodniu 2022/2023

Środa – zajęcia w  siedzibie via Costantino Maes 23, wejście od via Ungarelli

 

Klasa
Godzina
zajęć
IV A
ML/ID
s.5
VA
SW polski,
ML woP


s.1
VIIIA
ZO polski,
ID woP
s. 7
BIBL
15.30-16.15
16.30-17.10polski MLpolski
SW
wiedza o Polsce
ID
17.15-17.55polski
ML
polski
SW
wiedza o Polsce
ID
18.00-18.40polski
ML
polski
SW
polski
ZO
18.45- 19.25woP IDwoP
ML
polski
ZO
19.30-20.10woP IDwoP
ML
polski
ZO

 

Czwartek –  zajęcia w siedzibie via Costantino Maes 23, wejście od via Ungarelli

 

Klasa
Godzina
zajęć
II a SP
BM
s1
VIA SP
ZO polski,
JK - woP
s 4
I A LO a
JK polski
ID woP
s.8
IIIA LOa
MCz polski
DS woP
s7
Biblioteka

s.5
15.30-16.15
16.30-17.10wiedza o Polsce
JK
woP IDpolski MCz
17.15-17.55polski
BM
wiedza o Polsce
JK
woP IDpolski MCzDS
18.00-18.40polski
BM
polski
ZO
polski
JK
polski MCzDs
18.45-19.25polski
BM
polski
ZO
polski
JK
woP
DS
19.30- 20.10polski
BM
polski
ZO
polski
JK
woP
DS

 

Piątek  zajęcia w siedzibie via Costantino Maes 23, wejście od via Ungarelli

 

 Klasa
Godzina
zajęć
oddział dziecięcy C
BM
s.2
IIIE
SW
s.1
VIII E
ID woP/ JK polski
II piętro
s.5
IIa LO
ML polski
ID woP
sala nr 4
4e LO
AM woP
ZO polski
sala nr 7

bibl

 
115.30-16.15DS
216.30-17.10ODC
BM
woP
ID
polski
ML
woP AMDS
317.15-17.55ODC
BM
polski
SW
wiedza o Polsce
ID
polski
ML
woP AM
418.00-18.40ODC
BM
polski
SW
polski
JK
polski MLpolski
ZO
518.45-19.25ODC
BM
polski
SW
polski
JK
woP
ID
polski ZO
619.30-20.10ODC
BM
polski
SW
polski
JK
woP IDpolski ZO
7
8

UWAGA! Zajęcia dla klas C- grup wiekowych , uczących się w systemie spotkań 2x w miesiącu sprawdź w zakładce PLAN LEKCJI – SOBOTNI

Sobota – zajęcia w siedzibie- via Costanntino Maes 23, wejście od strony via Ungarelli

Klasy zaznaczone kolorem czerwonym maja zajecia na 1 pietrze : 1d, IV f, Vf, VId, 

Klasy zaznaczone kolorem czarnym maja zajecia na 2 pietrze: VIIf, VIIIf, Id LO, IID LO, IIID LO, IVD LO

 

 Klasa
Godzina
zajęć
I F
SW
2 piętro
s.1
II F
SW
2 piętro
s.1
IIID
BM
1 pietro
s.1
IV F
JW/ES
1 piętro
s.1
VF
AM/JK
I piętro
VI D
ML/ES
1piętro s.5
VII F ( dawna 6d i 6f)
ZO/ID
2 piętro
s.2
ostatnia lekcja
Ipiętro
s.3
VIII F
ML/ID
II piętro
s.4
1 D LO
JK/DS
2 piętro
s.7
2 D LO
MCz
/DS
2 piętro
s.5
3 D LO
ZO/ID
2 piętro
s.8
4 D LO
MCz/ID
2 piętro
sala nr 3
oddział dziecięcy Aoddział dzięcy B 
18.15-8.55polski
SW
polski
BM
polski JWpolski
ML
polski
ZO
polski
JK
wop DSODA
MTG
29.00 9.40polski SWpolski
BM
polski JWwoP
AM
polski
ML
polski ZOwoP
I D
polski
JK
woP
DS
ODA
MTG
39.45- 10.25polski SWpolski
BM
polski JWwoP
AM
polski
ML
polski
ZO
woP
ID
polski
JK
polski MCzODA
MT
410.30- 11.10polski
SW
polski
BM
woP ESpolski
JK
wiedza o Polsce
AM
woP
ID
polski
ML
wiedza o Polsce
DS
polski
MCz
polski
ZO
ODA
MTG
511.15-11.55polski
SW
woP ESpolski
JK
wiedza o Polsce
AM
woP
ID
polski
ML
wiedza o Polsce
DS
polski MCzpolski
ZO
ODA
MTG
612.00- 12.40polski SWpolski
JK
polski
ML
polski
ZO
polski MCzODB
MTG
MTG
712.45- 13.25polski SWwoP
ID
polski MCzODB
MTG
813.30- 14.10polski SWwoP
ID
polski MczODB
MTG
14.15 - 14.55woP
ID
ODB
MTG
915.00- 15.40
woP
ID
ODB
MTG

Zajęcia dla klas C- spotkania 2x w miesiącu sprawdź w zakładce PLAN LEKCJI – SOBOTNI