Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w RZYMIE Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w RZYMIE

Plan lekcji – dla klas z systemu spotkań raz w tygodniu 2023/2024

Środa – zajęcia w  siedzibie via Costantino Maes 23, wejście od via Ungarelli

 

Klasa
Godzina
zajęć
Biblioteka


s.1

15.30-16.15
16.30-17.10DS
17.15-17.55DS
18.00-18.40DS
18.45- 19.25
19.30-20.10

 

Czwartek –  zajęcia w siedzibie via Costantino Maes 23, wejście od via Ungarelli

 

Klasa
Godzina
zajęć
III a SP
BM
s1
V A
ML j.polski
ID woP

VIIA SP
ZO polski,
JK - woP
s 4
II A LO a
JK polski
ID woP
s.8
IV A LO
MCz polski
AM woP
s7
Biblioteka
15.30-16.15
16.30-17.10j.polski MLwiedza o Polsce
JK
woP IDpolski MCzDS
17.15-17.55polski
BM
j.polski MLwiedza o Polsce
JK
woP IDpolski MCzAM
18.00-18.40polski
BM
j.polski MLpolski
ZO
polski
JK
polski MCzID
18.45-19.25polski
BM
woP IDpolski
ZO
polski
JK
woP
AM
ML
19.30- 20.10polski
BM
woP IDpolski
ZO
polski
JK
woP
AM
DS

 

Piątek  zajęcia w siedzibie via Costantino Maes 23, wejście od via Ungarelli

 

Klasa
Godzina
zajęć
oddział dziecięcy C
BM
s.2
I A
j.polski SW

IV E
j.polski ZO
woP AM
s.1
VI e
j.polski JW
woP AM
I E LO
ID woP/ JK polski
II piętro
s.5
III a LO
ML polski
ID woP
sala nr 4
bibl

216.30-17.10ODC
BM
woP AMpolski JWwoP
ID
polski
ML
DS
317.15-17.55ODC
BM
j.polski SWwoP AMpolski JWwiedza o Polsce
ID
polski
ML
DS
418.00-18.40ODC
BM
j.polski SWj.polski ZOpolski JWpolski
JK
polski MLAM, ID
518.45-19.25ODC
BM
j.polski SWj.polski ZOwoP AMpolski
JK
woP
ID
ML
619.30-20.10ODC
BM
j.polski SWj.polski ZOwoP AMpolski
JK
woP IDML

UWAGA! Zajęcia dla klas C- grup wiekowych , uczących się w systemie spotkań 2x w miesiącu sprawdź w zakładce PLAN LEKCJI – SOBOTNI

Sobota – zajęcia w siedzibie- via Costanntino Maes 23, wejście od strony via Ungarelli

Klasy   OD, IV D, VF, VIID  maja zajecia na 1 pietrze 

Klasy VIIIf, Id LO, IID LO, IIID LO, IVD LO  maja zajecia na 2 pietrze:  

 

Klasa
Godzina
zajęć
oddział dziecięcy A
MT
oddział dzięcy B
MT
oddział dzięcy d
BM
II F
j.polski SW
2 piętro
s.1
III F
j.polski SW
2 piętro
s.1
IVD
j.polski JK
woP AM
1 pietro
s.1
V F
j.polski JW
woP ES
1 piętro
s.1
VII D
j.polskiML
woP AM
1piętro s.5
VIII F
j.polskiZO
woP ID
2 piętro
s.2
ostatnia lekcja
Ipiętro
s.3
I D LO
j.polski ML
woP ID
II piętro
s.4
II D LO
j.polski JK
woP DS
2 piętro
s.7
III D LO
j.polski MCz
woP DS
2 piętro
s.5
IV D LO
j.polski ZO
woP ID
2 piętro
s.8
18.15-8.55ODA
MTG
ODB
BM
j.polski SWpolski JWpolski
ML
polski
ZO
polski
JK
wop DS
29.00 9.40ODA
MTG
ODB
BM
j.polski SWwoP AMpolski JWpolski
ML
polski ZOwoP
I D
polski
JK
woP
DS
39.45- 10.25ODA
MT
ODB
BM
j.polski SWwoP AMpolski JWpolski
ML
polski
ZO
woP
ID
polski
JK
polski MCz
410.30- 11.10ODA
MTG
ODB
BM
j.polski SWj.polski JKwoP ESwiedza o Polsce
AM
woP
ID
polski
ML
wiedza o Polsce
DS
polski
MCz
polski
ZO
511.15-11.55ODA
MTG
ODB
BM
j.polski SWj.polski JKwoP ESwiedza o Polsce
AM
woP
ID
polski
ML
wiedza o Polsce
DS
polski MCzpolski
ZO
612.00- 12.40ODB
MTG
j.polski SWj.polski JKpolski
ML
polski
ZO
712.45- 13.25ODB
MTG
j.polski SWwoP
ID
813.30- 14.10ODB
MTG
j.polski SWwoP
ID
14.15 - 14.55ODB
MTG
915.00- 15.40
ODB
MTG

Zajęcia dla klas C- spotkania 2x w miesiącu sprawdź w zakładce PLAN LEKCJI – SOBOTNI