Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w RZYMIE Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w RZYMIE

Aktualności

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Rzymie otrzymała dofinansowanie w wysokości 210 000 PLN na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszości.