Rekrutacja do Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Rzymie na rok szkolny 2024/2025

Zapraszamy do Szkoły Polskiej w Rzymie!

Rozpoczynamy rekrutację do Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Rzymie na rok szkolny 2024/2025.

I etap rekrutacji zaczyna się 18 kwietnia i kończy 8 czerwca 2024 r.

Obecni uczniowie Szkoły Polskiej w Rzymie potwierdzają chęc kontynuowania nauki w kolejnym roku szkolnym do 18 maja. 

Uwaga!

Obecni uczniowie oddziałów dzieciecych i klas ósmych są zobowiązani do zapisania się do Szkoły  poprzez wypełnienia kwestionariuszy zapisu.    ( ponieważ formalnie będą zaczynac nowy etap nauki- odpowiednio w Szkole Podstawowej i Liceum).

Obecni uczniowie mają pierwszeństwo w przyjeciu do Szkoły, ale wyłącznie do 18 maja. Po tej dacie będziemy przyjmowac na wolne miejsca chętnych spoza szkoły.

Nowi uczniowie, aby zapisac się do Szkoły wypełniają kwestionariusze zapisu. Zebrane informacje dotyczące znajdują sie w zakładce Rekrutacja  

Na rok szkolny  2024/2025 prowadzimy nabór  do:

oddziałów dziecięcych  ( Oa, Ob w sobotę i Oc w czwartek dla dzieci 3-4-5 letnich i Od w sobotę dla dzieci 6-letnich)

kwestionariusz zapisu do oddziałów dziecięcych  

-klas pierwszych Szkoły Podstawowej ( 1a w piatek, 1 d w sobote- w trybie tygodniowym  i 1c ( łączonej z 2c) w trybie miesiecznym.

kwestionariusz zapisu do klas pierwszych Szkoły Podstawowej

-klas pierwszych Liceum  ( 1d w sobotę- tryb tygodniowy i 1c w soboty tryb miesięczny)

kwestionariusz zapisu do klasy pierwszej Liceum

do klas starszych Szkoły Podstawowej i Liceum w miare wolnych miejsc

kwestionariusz zapisu do klas starszych

 

Przed zapisem do Szkoły prosimy o zapoznanie się z nastepującymi dokumenatmi:

Regulamin rekrutacji do Szkoły Polskiej w Rzymie

Informator dla rodziców w wersji filmowej 

lub

Informator w wersji tardycyjnej

Rekrutacja do Szkoły Polskiej w Rzymie na rok 2024/2025 – najważniejsze zasady

 

W razie pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Sekretariatem Szkoły – zakładka KONTAKT