Jubileusz 50-lecia Szkoły Polskiej w Rzymie

W kwietniu 2023 r. obchodziliśmy uroczyście Jubileusz 50-lecia Szkoły Polskiej w Rzymie. Patronat nad wydarzeniem objęła Małżonka Prezydenta, pani Agata Kornhauser- Duda.  Dwudniowe uroczystości odbywały się  na zaproszenie Ambasadora RP w Rzymie, p. Anny Marii Anders w gościnnych progach Ambasady oraz  w Szkole Polskiej.

Z tej okazji Pierwsza Dama skierowała do całej społecznosci Szkoły Polskiej w Rzymie list : https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/listy/50lecia-szkoly-polskiejgustawa-herlingagrudzinskiego,67636

Grono pedagogiczne, w uznaniu zasług dla oświaty i wychowania, zostało wyróżnione Medalami Komisji Edukacji Narodowej przyznanymi przez Ministra Edukacji i Nauki. Jubileusz obecnością swoją zaszczycili również Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Adam Kwiatkowski, Senator Kazimierz Michał Ujazdowski, Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Senator Halina Bieda, Naczelnik w Departamencie Współpracy Międzynarodowej MEiN Małgorzata Żuk, Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Barbara Talik, Rektor Kościoła Św. Stanisława w Rzymie ks. Paweł Ptasznik oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych szkół polonijnych.

Licznie przybyli goście mogli zobaczyc program artystyczny przygotowany przez uczniów pod opieką nauczycieli. Opowiedzieli w nim 50 letnią historię Szkoły a następnie pokazali gościom ” Co to znaczy Polska Szkoła?”.  Ten cytat, który wybralismy na hasło przewodnie Jubileuszu pochodzi z Hymnu Szkoły, którego autorami są pan Jacek Cygan i Ryszard Rynkowski.

Jubileuszowi wzbogaciło  wiele wydarzeń towarzyszących: np. Konkurs filmowy  pod patronatem Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, adresowany do uczniów Szkoły pt. ” Za co kocham Polską Szkołę” oraz  projekt, realizowany z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Rzymie adresowany do absolwentów pt. ” Szkoła Polska- dlaczego tak?” . Efektem projektu była również wystawa mulimedialna, pokazująca losy absolwentów  z podkreśleniem wpływu polskiej szkoły na ich wybory życiowe.

Wyróżnione prace są dostępne na  kanale YOUTUBE Szkoła Polska w Rzymie.

 

Z okazji Jubileuszu przygotowana została okolicznosciowa publikacja ” 50 lat Szkoły Polskiej w Rzymie”

oraz wiele relacji filmowych i prasowych:

https://kierunekzachod.tvp.pl/69915005/jubileusz-50lecia-szkoly-polskiej-przy-ambasadzie-rp-w-rzymie

https://twojapolonia.tvp.pl/69502715/wlochy-polska-szkola-w-rzymie-swietuje-50-urodziny-gustaw-herling-grudzinski-jest-dla-nas-zobowiazaniem

https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,15508,senatorowie-bieda-i-ujazdowski-na-jubileuszu-50-lecia-polskiej-szkoly-im-gustawa-herlinga-grudzinskiego-w-rzymie.html

Rzym: Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego obchodzi swoje 50-lecie

https://dzieje.pl/edukacja/50-lat-polskiej-szkoly-w-rzymie-dyrektorka-placowki-jej-patron-gustaw-herling-grudzinski

https://www.pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=26716