Zajęcia w Szkole Polskiej w Rzymie w okresie przed i po świątecznym.

Informujemy, że zajęcia stacjonarne dla klas 1- 7 Szkoły Podstawowej w Szkole Polskiej w Rzymie kończą się 12 grudnia.

Uczniowie klas 8 SP i Liceum realizują zajęcia online do 12 grudnia.

W tygodniu od 16 do 19 grudnia 2020  i od 7 do 9 stycznia 2021 r.  wszystkie klasy będą realizowały zajęcia zdalne w ramach Projektu filmowego- Spotkania z polskim filmem, który będzie polegał na samodzielnym/ wspólnym z rodzicami  obejrzeniu filmów wskazanych przez nauczycieli. Projekt będzie kontynuowany na lekcjach po powrocie do  szkoły.

Począwszy od 13 stycznia wznawiamy zajęcia stacjonarne dla klas 1- 8 Szkoły Podstawowej oraz  wszystkich klas Liceum.

Oznacza to, że jeśli nie zajdą nowe okoliczności ogłoszone przez włoski rząd, do szkoły na zajęcia stacjonarne wracają klasy 8 i wszystkie klasy Liceum.

Klasy uczące się w systemie spotkań miesięcznych od 16 stycznia 2021 kontynuują naukę w trybie online * z wyjątkiem klasy I-II-III C oraz klasy IV/VC