Oferta pracy dla pracownika administracji od 1 listopada 2020 r.

Kierownik Szkoły Polskiej im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie zatrudni od 1 listopada 2020 r.
pracownika administracji – specjalistę na umowę na zastępstwo do 30 kwietnia 2021 r.

Wymiar etatu: 1/4 etatu ( 10/40 )
Liczba stanowisk pracy: 1 stanowisko
Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Rzymie, ul. Costantino Maes 23, Rzym
Dni i godziny wykonywania pracy :
piątek 15.30 -19.30
sobota 9.00 – 15.00
Informacje : w sekretariacie szkoły w godzinach pracy szkoły T. 066864619 lub whatsapp 3477251803

Szczegóły w załączniku:

Oferta pracy specjalista