Zasady prowadzenia zajęć online

Drodzy uczniowie, drodzy rodzice

Przedstawiamy proponowany przez nas Zasady prowadzenia zajęć online w okresie od 11 marca do 4 kwietnia 2020 r.

ZASADY ODBYWANIA SIĘ ZAJĘĆ ON LINE ( NA ODLEGŁOŚĆ)
w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Rzymie

PRZYGOTOWANIE DO UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
Mamy nadzieję, że dzięki Waszemu zachowaniu i zaangażowaniu lekcje on line będą ciekawym i przyjemnym doświadczeniem zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.Aby tak się stało, musimy ustalić określone zasady:
Zajęcia grupowe z nauczycielami będą prowadzone za pośrednictwem PROGRAMU SKYPE’a
Prosimy o założenie konta bądź udostępnienie konta rodzica uczniowi
Następnie prosimy o odnalezienie w programie Skype kont nauczycieli, przesłanych za pośrednictwem wiadomości whatsApp
Nauczyciel utworzy na Skypie grupę danej klasy i rozpocznie lekcję w wyznaczonym PLANIE LEKCJI czasie
Tymczasowy :Plan zajęć na odległość” jest opublikowany na www.rzym.orpeg.pl, na facebooku- Szkola Polska w Rzymie, będzie również przesłany przez nauczycieli na whatsAppie
Wszyscy nauczyciele będą pełnić również dyżur na Skypie wg grafiku opublikowanego jak wyżej

PRZED LEKCJĄ:
Zadbaj o to, aby znaleźć w domu pomieszczenie, miejsce, w którym nikt nie będzie Ci zakłócał spokoju (nie będzie wchodził, przechodził, nie będzie słychać odgłosów życia domowego).
Powiadom domowników o czasie trwania lekcji. Poproś, by nie przeszkadzali Ci podczas jej trwania.
Wycisz telefon.
Przygotuj potrzebne do lekcji materiały: książki, zeszyty, przybory do pisania, przygotowane prace, itp.
Grupę na Skypie organizuje nauczyciel i to on zaprasza do niej poszczególnych uczestników. W tym czasie pozostali czekają cierpliwie na zaproszenie.

PODCZAS ZAJĘĆ:
Aby lekcja przebiegała sprawnie, bez zakłóceń, bez niepotrzebnego przedłużania się ( i tym samym nie była nudna), należy pamiętać o przestrzeganiu kilku podstawowych zasad:
Lekcję rozpoczyna nauczyciel- to on dzwoni do wszystkich uczestników.
Słuchamy wypowiedzi nauczyciela, jego poleceń i wskazówek (lekcja tego typu szczególnie wymaga ciszy i spokoju).
Pamiętajmy, że zajęcia prowadzi nauczyciel i to on udziela głosu poszczególnym uczestnikom lekcji.
Żeby nie rozpraszać uwagi uczestników zajęć i nie utrudniać komunikacji w czasie trwania lekcji siedzimy spokojne na swoich miejscach (nie kręcimy się, nie hałasujemy, np. nie szeleścimy karkami, nie stukamy długopisem, itp.)
W czasie lekcji online , tak jak na każdej lekcji, obowiązuje zasada wzajemnego szacunku:
Aby lekcja przebiegła sprawnie:
– na polecenie nauczyciela włączamy lub wyłączamy mikrofon oraz kamerę
– po wezwaniu nauczyciela do odpowiedzi włączamy swój mikrofon
– „chat” podczas rozmowy służy wyłącznie do prowadzenia zajęć
– szanujemy prywatność wszystkich uczestników zajęć
-przestrzegamy we wzajemnych kontaktach wyznaczonych godzin zajęć, czasu trwania zajęć grupowych- nie spóźniamy się, nie opuszczamy połączenia grupowego przed jego zakończeniem, nie odchodzimy od komputera, nie wykonujemy w czasie zajęć innych czynności