Rekrutacja - uaktualnienie na dzień 24 maja 2016

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rekrutacja do Szkoły Polskiej w Rzymie trwa do 15 czerwca 2016 r. O przyjęciu dzieca do danej klasy decyduje kolejność zgłoszeń.
Informujemy również, ze nie dysponujemy już wolnymi miejscami w klasie IF - w soboty. Prosimy o nieprzysyłanie zgłoszeń do tej klasy. Jednocześnie zachęcamy do wyboru pozostałych klas pierwszych, w których pozostały jeszcze wolne miejsca:
I a w czwartek w godz. 17.30-20.00
I b w piątki w godz. 16.40 - 19.10
I d w soboty w godz. 8.00-10.00

Uczniów starszych przyjmujemy do szkoły w ramach posiadanych miejsc wolnych.