Plan lekcji na rok szkolny 2015- 2016 dla klas uczących się w soboty raz w miesiącu

Uwaga!
W dniu 18 września w zakładce PLAN LEKCJI - sobotni został zamieszczony plan lekcji dla uczniów uczących się raz w miesiącu. Wszystkie klasy uczące się w tym systemie, oprócz klasy III C Szkoły Podstawowej mają zajęcia w nowej siedzibie - via Ungarelli 20 ( boczna via Costantino Maes- zona Batteria Nomentana.
Klasa III C SP ma zajęcia na vicolo Doria.