Aktualizacja informacji na temat rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Polskiej w Rzymie na dzień 10 września

Szanowni Państwo,
Przypominamy, że pierwsza rekrutacja zakończyła się z dniem 30 czerwca 2015 r.
Informujemy, ze w związku z dużym zainteresowaniem utworzone zostały 2 klasy sobotnie:
Klasa ID, która będzie miała zajęcia w soboty w godzinach dopołudniowych na vicolo Doria-- Uwaga! zwolniło się jedno miejsce!
Klasa I F , która będzie miała zajęcia w godzinach rannych w nowej siedzibie, przy via Ungarelli 20 ( boczne wejście do szkoły) ( zona Batteria Nomentana).

Do każdej z klas pierwszych możemy przyjąć maksymalnie 25 uczniów.
Klasy, w których na dzień 10 września pozostały jeszcze wolne miejsca:
I A - środa 17.35-20.00 ( w nowej siedzibie, via Costantino Maes 23, okolice via Batteria Nomentana) ( ok. 10 wolnych miejsc)
I B - w Ladispoli ( w poniedziałek godz. 16.00-18.30) ( klasa łączona z klasą II) ( ewentualnie 1-2 wolne miejsca)
I E - w piątek 17.35- 20.00 vicolo Doria ( 2 wolne miejsca)
I D - w sobotę w godzinach dopołudniowych ( vicolo Doria) (1 miejsce )
I F - w sobotę, w godzinach rannych ( w nowej siedzibie przy via Ungarelli 20, okolice via Batteria Nomentana) brak miejsc
I C - sobota - raz w miesiącu ( kilka wolnych miejsc).

Od 4 września, podczas rekrutacji uzupełniającej, przyjmujemy chętnych uczniów jedynie w przypadku wolnych miejsc. Nie przewidujemy utworzenia dodatkowych klas pierwszych.

Zapisu do szkoły można dokonać poprzez stronę internetową w zakładce Rekrutacja, wypełniając formularz zgłoszeniowy.