Formularz zgłoszeniowy dla klas starszych do Szkoły Polskiej w Rzymie

 

W celu zapisania dziecka do Szkoły Polskiej w Rzymie do klas wyższych niż  klasa pierwsza SP- tj II-VIII SP,  I - III Liceum,  proszę  wypełnić poniższy formularz a następnie kliknąć w przycisk  ZACHOWAJ  znajdujący się pod formularzem. Zgłoszenie zostanie automatycznie wysłane na szkolny adres pocztowy. Przycisniecie przycisku ZACHOWAJ  po raz kolejny spowoduje, ze zgloszenie zostanie wyslane po raz kolejny. Pracownicy sekretariatu będą sukcesywnie przesyłać na Państwa adresy mailowe, podane w formularzu, potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Prosimy o prawidlowe podawanie adresu zamieszkania ( via, città, region) oraz nazwy szkoly wloskiej z podaniem miasta, w ktorym miesci sie szkola.

Na ten adres Sekretariat Szkoły wyśle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
Proszę podać dokładną nazwę Szkoły w języku włoskim wraz z adresem