Kwestionariusz zgłoszeniowy klasy I Szkoły Podstawowej

 

 W celu zapisania dziecka do Szkoły Polskiej w Rzymie nalezy wypełnić poniższy formularz a następnie kliknąć w przycisk  ZACHOWAJ  znajdujący się pod formularzem. Zgłoszenie zostanie automatycznie wysłane na szkolny adres pocztowy. Przycisniecie przycisku ZACHOWAJ  po raz kolejny spowoduje, ze zgloszenie zostanie wyslane po raz kolejny. Pracownicy sekretariatu będą sukcesywnie przesyłać na Państwa adresy mailowe, podane w formularzu, potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Prosimy o prawidlowe podawanie adresu zamieszkania ( via, città, region) oraz nazwy szkoly wloskiej z podaniem miasta, w ktorym miesci sie szkola. Prosze pamietac o koniecznosci dostarczenia do sekretariatu pozostalych dokumentow ( kopii polskiego dokumentu lub aktu urodzenia dziecka/ Codice Fiscale itp).

Proszę podać adres zamieszkania dziecka, wraz z kodem i miastem
Proszę podać adres zamieszkania rodziny, wraz z miastem i oznaczeniem comune, np. Roma RM
Proszę podać pełną nazwę szkoły w języku włoskim wraz z adresem
Proszę podać pełną nazwę szkoły w języku włoskim wraz z adresem