Kwestionariusz zgłoszeniowy klasy I Szkoły Podstawowej

 

 W celu zapisania dziecka do  klasy pierwszej Szkoły Polskiej w Rzymie nalezy wypełnić poniższy formularz a następnie kliknąć w przycisk  ZACHOWAJ  znajdujący się pod formularzem. Zgłoszenie zostanie automatycznie wysłane na szkolny adres pocztowy. Przycisniecie przycisku ZACHOWAJ  po raz kolejny spowoduje, ze zgloszenie zostanie wyslane po raz kolejny. Pracownicy sekretariatu będą sukcesywnie przesyłać na Państwa adresy mailowe, podane w formularzu, potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Prosimy o prawidlowe podawanie adresu zamieszkania ( via, città, region) oraz nazwy szkoly wloskiej z podaniem miasta, w ktorym miesci sie szkola. Prosze pamietac o koniecznosci podpisania w  sekretariacie pozostalych dokumentow, wymaganych oświadczeń i zgód. Podczas wizyty w sekretariacie konieczne będzie również okazanie do wglądu   polskiego dokumentu dziecka , które zawierają numer  PESEL lub włoskich dokumentów zawierających   Codice Fiscale  oraz polskiego dowodu tożsamości rodzica. Przed przystąpieniem do wypełniania kwestionariusza przygotuj dokumenty dziecka i nazwę oraz adres Szkoły Włoskiej, do której dziecko uczęszcza/będzie uczęszczać.

Proszę podać adres zamieszkania dziecka, wraz z kodem i miastem
Proszę podać adres zamieszkania rodziny, wraz z miastem i oznaczeniem comune, np. Roma RM
Na ten adres zostanie wysłąne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia dziecka do Szkoły Polskiej w Rzymie
Proszę podać pełną nazwę szkoły w języku włoskim wraz z adresem ( ulica, miasto)
Proszę wskazać klasę w szkole włoskiej/ innej