Tymczasowy Plan zajęć online od 14 marca do 4 kwietnia 2020 r. - klasy C- grupy wiekowe - spotkania kilka razy w miesiącu

Tymczasowy Plan zajęć online  od 14 marca do 4 lwietnia 2020 r. w Szkole Polskiej  przy Ambasadzie RP w Rzymie  klasy  C- uczące się w systemie spotkań miesięcznych  -  ok. 2 razy w miesiącu w soboty

klasa

IC  

 

IICIII C IV CVCVICVII CI C LOII C LOIII C LO

język polski

 

DK

 

BM

 

BM

 

SW

 

JWZOMLMLMLML
data

 21.03

4.04

 21.03

4.04

 14.03

28.03

 14.03

28.03

14.03

28.03

4.04

odrabianie zajęć z 7 marca  

 14.03

 

 21.03

odrabianie zajęć z 7 .03

 14.03 14.03 4.04
godzina

10.30-11.15

11.30- 12.15

12.15-13.00

113.15-14.00

12.15-13.00

113.15-14.00

11.30-12.15

12.30- 13.15

12.30-13.15

13.30-14,15

12.30-13.15

13.30-14.15

10.30-11.15

11.30-12.15

12.30-13.15

13.30-14.15

14.30-15.15

15.30-

16.15

12.30-13.15

13.30-14.15

wiedza o Polsce

 

   AMESESESAMAMAM
godzina    13.30-14.15 11.30-12.15 11.30-12.15 12.30-13.15 11.30-12.15 12.30- 13.15 11.30-12.15
           

 

 Uwagi ogólne :

Klasy , które uczą się w systemie zjazdów miesięcznych, tradycyjnie są  oznaczane literą C .

Miejsce : via Costantino Maes 23, (budynek szkoły włoskiej :Scuola Paritaria  „ Cuore Immacolata di Maria”) 

UWAGA! wejście do Szkoły  Polskiej - bocznym wejściem od  via L. Ungarelli 20   

Uczniowie  przyjeżdżają do szkoly we wskazanych  poniżej terminach,  zgodnie z podanym poniżej  planem lekcji.  ( Odszukaj na dole strony terminy zjazdów a następnie  plan lekcji)

KLASY I, II, III ( Edukacja wczesnoszkolna)

 

        I C   -  nauczyciel pani Dorota Kobylarska ( DK)  ( od  godz. 12.25 -17.20) w wyznaczone poniżej dni, sala nr 1 , 1 pietro

       II C  - nauczyciel pani Beata Mateńko  ( BM) ( od godz.10.45- 15.50) w wyznaczone poniżej dni, sala nr 2, 1 piętro

       IIIC  - nauczyciel pani Beata Mateńko (BM)  ( od  godz. 10.45 - 15.50) w wyznaczone poniżej dni, sala nr 2, 1 piętro

 Terminy zjazdów dla klas I C , II C i III C  SP / edukacja wczesnoszkolna/ 

 Uwaga! Szczegółowy plan lekcji znajduje się na dole strony  w tabeli Plan lekcji  - 

Zjazdy

miesiąc

 

I C  SP   DK

 

IIC BM

III C BM

Uwagi

Zmiany godzin zajęć

 

 

 

 

  

1

wrzesień

 

14.09

14.09

14.09

zajęcia integracyjne

rozpoczęcie roku szkolnego

inne godziny zajęć

2

21.09

21.09

28.09

  

 

październik

 

 

 

5.10

  

3

12.10

12.10

19.10

  

5

listopad

 

 

9.11

9.11

9.11

Święto Niepodległości

inne godziny zajęć

 

16.11

 

 

Ślubowanie 

inna godzina - uroczystości

6

 

23.11

23.11

  

7

30.11

30.11

 

  

 

grudzień

 

 

 

7.12  

9

14.12

14.12

14.12

Jasełka

inne godziny zajęć

10

21.12

21.12

 

  

11

styczeń

 

11.01

11.01

18.11

  

12

25.01

25.01

 

  

 

luty

 

 

 

1.02

  

13

8.02

8.02

 

  

14

15.02

15.02

15.02

bal karnawałowy

inne godziny zajęć

 

 

 

22.02

  
   

29.02

  

15

marzec

 

07.03

7.03

14.03

  

16

21.03

21.03

28.03

  

17

kwiecień

4.04

4.04

18.04

  

18

maj

 

9.05

9.05

16.05

  
19

23.05

23.05

   

20

30.05

 

30.05

 

30.5

wycieczka

 

21

czerwiec

06.06 

06.06

60.6

zakończenie roku szkolnego

 

Klasy starsze Szkoły Podstawowej i Liceum:

Klasy :                         Język polski                                        wieda o Polsce   

 IVC - 12.25- 17.25           p. Sylwia Woźniak (SW)                                  p. Alina Mazańska (AM)/ wychowawca

 VC -   12.25 - 17.25         p. Jolanta Wójtowicz (JW) / wychowawca     p. Ewa Sochacka (ES)

 VI C - 12.25- 17.25          p. Zuzanna Oleksy (ZO)                                   p. Ewa Sochacka/ wychowawca

 VII C - 10.45- 15.40         p. Marta Lazarowicz (ML)/ wychowawca       p. Alina Mazańska

 I/II C LO - 10.45- 16.30    p. Marta Lazarowicz                                        p. Alina Mazańska/ wychowawca

III C LO - 13.15- 18.15      p. Marta Lazarowicz/ wychowawca               p. Alina Mazańska

 

 Terminy zjazdow : ( godziny lekcji proszę sprawdzić w tabeli na dole strony)

Miesiąc

KLASA IV

SW/AM

KLASA V

JW/ES

KLASA VI

ZO/ES

KLASA VII

ML/ES

KLASA I/II LO

ML/AM

KLASA III LO

ML/AM

 UWAGI

 

 

wrzesień

 

 

 

14.09

 

14.09

14.09

14.09

 

14.09

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

inne godziny zajęć

 

 

 

21.09

 

21.09

 

 

 

 

 

28.09

 

28.09

 

 28.09

28.09

 

 

 

październik

 

 

05.10

05.10

05.10

05.10

05.10

05.10

POWST WARSZAWSKIE

inne godziny zajęć

 

 

 

12.10

 

12.10

 

 

 

 

 

19.10

 

19.10

 

19.10

19.10

 

 

 

listopad

 

 

 

 

09.11

09.11

09.11

09.11

09.11

09.11

NEPODLEGŁOŚĆ

inne godziny zajęć

 

 

 

 

16.11

 

16.11

 

 

 

 

 

23.11

 

23.11

 

23.11

23.11

 

 

 

 

30.11

 

30.11

 

 

 

 

 

grudzień

 

07.12

 

07.12

 

07.12

07.12

 

 

 

14.12

14.12

14.12

14.12

14.12

14.12

JASELKA

inne godziny zajęć

 

 

styczeń

 

 

 

11.01

 

11.01

 

 

 

 

 

18.01

 

18.01

 

18.01

18.01

 

 

 

 

25.01

 

25.01

 

 

 

 

 

luty

 

 

 

 

01.02

 

01.02

 

01.02

01.02

 

 

 

 

 

 

08.02

 

08.02

 

 

 

15.02

15.02

15.02

 

 

 

BAL KARNAWAŁOWY

inne godziny zajęć

 

 

 

22.02

 

22.02

 

 

 

 

 

29.02

 

29.02

 

29.02

29.02

 

 

 

marzec

 

 

 

 

07.03

 

07.03

 

 

 

 

 

14.03

 

14.03

 

14.03

14.03

 

 

 

 

21.03

 

21.03

 

 

 

 

 

28.03

 

28.03

 

28.03

28.03

 

 

 

kwiecień

 

 

04.04

 

04.04

 

 

 

 

 

18.04

 

18.04

 

18.04

18.04

 

 

 

maj

 

 

 

 

 

 

 

 

09.05

 

09.05

 

 

 

 

 

16.05

 

16.05

 

16.05

16.05

 

 

 

 

 

 

 

 

21-05

PREZENTACJE KOŃCOWE

 

 

 

23.05

 

23.05

 

 

 

 

 

30.05

30.05

30.05

30.05

30.05

30.05

WYCIECZKA

 

 

czerwiec

06.06

06.06

06.06

06.06

06.06

06.06

zakonczenie roku

 

 

 

 Plan lekcji -  sobota - średnio  dwa razy  w miesiącu

Klasa
Godzina
zajęć

I C

SP

DK

I piętro

s. 1

II C

BM

I pietro

s. 2 

 III C 

BM

I pietro

s.2

 

IV C 

SW/AM

s.8

 

VC SP

JW/ES

II piętro

s.5

VI C G

ZO/ES

II piętro

s.7

VIIC Gim

ML/ES

II piętro

s.3 

I/IIC LO

ML/AM

II piętro

s.3

IIIC LO

ML/AM

I piętro

s.5

 

8.15-9.00    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.05 -9.50   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

9.55-10.40   

  

 

 

  

 

 

 

10.45-11.30

 

polski

BM

 polski

BM 

 

 

 

polski

ML 

 polski

ML

 

 

11.35-12.20 

 

 polski

BM

polski

BM  

 

 

 

 polski

ML

 polski

ML

 

 

 

12.25-13.10

polski

DK

 polski

BM

polski

BM 

 

woP

AM

 

woP

ES

 


woP

ES


polski

ML

polski

ML 

 

 

13.15-14.00

polski

DK

 polski

BM

 polski

BM

 

polski

SW

 


woP

ES

 

woP

ES

polski

ML

polski

ML

woP

AM

 

14.05-14.50

 polski

DK

 polski

BM

 polski

BM

 

poski

SW

 

 

polski

JW

 

polski

ZO

 woP

ES

polski

ML

woP

AM

 

14.55-15.40

polski

DK

 polski

BM

polski

BM

 

 poski

SW

 

polski

JW

polski

ZO

 

 

 woP

ES

 woP

AM

polski

ML

 
15.45-16.30

polski

DK 

 

 

 

 polski

SW

 

 polski

JW

polski

ZO 

 

 woP

AM

polski

ML

 
16.35-17.25

polski

DK 

   

woP

AM

 

 polski

JW

polski

ZO 

 

 

 polski

ML

 
17.30- 18.15  

 

 

 

 

 

 

 

 

polski

ML 

 
18.05- 18.50    

 

    

 

  
18.55- 19.40