Tymczasowy plan zajęć online Tygodniowy ( od poniedziałku do soboty - raz w tygodniu)

Tymczasowy plan zajęć online w dniach 11 marca do 4 kwietnia 2020 r.  Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Rzymie - zajęcia odbywają się na Skypie. Prosimy uczniów i rodziców, aby odszukali w kontakatch na Skypie nazwiska nauczycieli, które nauczyciele przesłali wam w wiadomosciach watsupowych

 

skypeklasanauczyciel/przedmiot

środa

godziny

czwartek

godziny

piątek

godziny

sobota

godziny

  

środa

godziny

    
 klasa IA BM/język polski18.30-19.15   
 klasa IIaSW/język polski17.30-18.15   
 klasa Va

ID/wiedza o Polsce

ZO/język polski

17.00-17.45

18.00-18.45

   
 klasa VIa

ML/jezyk polski

ID/ wiedza o Polsce

17.00-17.45

18.00-18.45

   
    

czwartek

godziny

  
 klasa II BBM/jezyk polski 18.00-18.45  
 klasa III AZO/język polski 18.00- 18.45  
 klasa VIII A

M Cz/język polski

IDZ/ wiedza o Polsce

 

16.00-16.45

17.00-17.45

  
 klasa I B LO

JK/język polski

DS/ wiedza o Polsce

 

18.00-18.45

16.00-16.45

  
 klasa III A LO

ML/język polski

ID/wiedza o Polsce

 

17.00-17.45

18.00-18.45

  
 klasa III B LO

JK/język polski

ID/wiedza o Polsce

 

17.00-17.45

16.00-16.45

  
     

piątek

godziny

 
 klasa III eSW  15.45- 16.30 
 klasa IVa 

JK/wiedza o Polsce

ML/język polski

  

17.30- 18.15

18.30- 19.15

 
 klasa  V E

ID/wiedza o Polsce

SW/język polski

  

17.30- 18.15

18.30-19.15

 
 klasa I E LO

AM/wiedza o Polsce

ZO/język polski

  

17.30-18.15

18.30-19.15

 
 klasa II A LO

ID/wiedza o Polsce

M Cz/język polski

  

16.30-17.15

17.30-18.15

 

 
 klasa I A LO

DS/wiedza o Polsce

JK/język polski

  

17.30-18.15

18.30- 19.15

 
 klasa VII a

ML/jezyk polski

ID/wiedza o Polsce

 

  

 

17.30-18.15

18.30-19.15

 

 
      

sobota

godziny

 klasa I FSW/język polski   9.30-10.15
 klasa II FSW/język polski   10.30-11.15
 klasa III DBM/ język polski   9.30-10.15
 klasa IV D

ES/wiedza o Polsce

JW/język polski

   

9.30-10.15

10.30-11.15

 klasa IV F

ID/wiedza o Polsce

ZO/język polski

   

9.30-10.15

10.30-11.15

 klasa V F

ML/język polski

ES/wiedza o POlsce

   

9.30-10.15

10.30-11.15

 klasa VD

AM/wiedza o Polsce

JK/wiedza o Polsce

   

9.30-10.15

10.30-11.15

 klasa VI D

JK/język polski

AM/wiedza o Polsce

   

9.30-10.15

10.30-11.15

 klasa VII D

MCz/jezyk polski

DS/ wiedza o Polsce

   

9.30-10.15

10.30-11.15

 klasa VIII D

ZO/język polski

ID/wiedza o Polsce

   

9.30-10.15

10.30-11.15

 klasa I D LO

MCz/język polski

ID/wiedza o Polsce

   

10.30-11.15

11.30-12.15

       

 

 

Plan lekcji Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Rzymie

 Środa -- zajęcia w  siedzibie via Costantino Maes 23, wejście od via Ungarelli

Klasa
Godzina
zajęć

I  A
BM

s.4

IIA

SW

s.1

VA

ZO

s. 7

VI A 

ML

s.5

 

 

15.30-16.15 

 

 

 

16.20-17.05 

 

 

wiedza o Polsce

ID 

 polski

ML

 

 

17.10-17.55

 polski

BM

polski

SW

 

wiedza o Polsce

ID

polski

ML

 

18.00-18.45

polski

BM

polski

SW

polski

ZO

polski

ML

 

18.50- 19.35polski
BM

polski 

SW

polski

ZO

wiedza o Polsce

ID

 

19.40-20.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

polski

ZO

 

 wiedza o Polsce

ID

 

 

 

 

 

 

 

 

Czwartek -    zajęcia w siedzibie via Costantino Maes 23, wejście od via Ungarelli

Klasa
Godzina
zajęć

IIb SP

BM

s2

IIIA SP

ZO

s1

VIIIa

 

MCz 

s8

 

bibl. 

IB  LO

3 letnie

dawna III D G

JK

 s.3

III A LO  

ML

s.7

 IIIb LO

JK

s5

15.30-16.15  

woP

ID 

 

 

 

 

 polskiJK

 

16.20-17.05 

 

woP

ID woP

DS


polski

ML

 

polski

JK

17.10-17.55  

polski

MCz 

wiedza o Polsce

DS

wiedza o Polsce

ID

  polski 

JK

18.00-18.45

 polski

BM

polski

ZO

polski

MCz 

 

polski JK

polski

ML

 

 

 woPID

 

18.50-19.35

 polski

BM

 

polski

ZO 

polski

MCz 

polski JKpolski

ML

 

 woP

ID

19.40-20.25

 

 

 

 

 polski

  BM

 

 

 

 

 polski

   ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

polski

JK

 

 

 

 

woP

ID

 

 

 

 

 

 

 

Piątek  zajęcia w siedzibie via Costantino Maes 23, wejście od via Ungarelli

 Klasa
Godzina
zajęć

IIIE

SW

 s.1

IV A

ML

 

V E

 

SW

s.2

 

VI E 

ZO

 

sala nr 4

  

VIIA

ML

sala  nr 3

I E LO

4 letnie

dawna  8 SP

ZO

sala nr 5 

I A LO

3 letnie

dawna III G

JK 

 

sala nr 7 

II A LO 

MCz

sala nr 8 

014,45-15.30

 

        
   115.30-16.15

polski

SW 

 

 

 


polski

ZO

 

 

 

 woP

ID

 216.20-17.05

polski 

SW

 

 

wiedza o Polsce

ID

 


polski

ZO

poski

ML

woP

AM

polski

JK

polski

MCz

 317.10-17.55

polski

SW

 wiedza o Polsce

JK

wiedza o Polsce 

ID

 

polski 

ZO

 

polski

ML

woP

AM

wiedza o Polsce DS

polski

MCz

 418.00-18.45 

wiedza o Polsce

JK

 polski

SW

 


wiedza o Polsce

AM

polski

ML

polski

ZO

wiedza o Polsce

DS

woP

ID

 518.50-19.35 polski ML 

polski

SW

 

wiedza o Polsce

AM

wiedza o Polsce

ID


polski

ZO

polski

JK

 polski

MCz

 6

19.40-20.25

 

 

 

 

polski ML

 

polski

SW

 

 

  

woP

ID

 polski

ZO

 

 polski

JK

 

 

 

 

 

 

7

20.25- 21.10

 

polski 

ML

       

 

 UWAGA! Zajęcia dla klas C, uczących się w systemie spotkań miesięcznych sprawdź w zakładce PLAN LEKCJI - SOBOTNI

 sobota        zajęcia w siedzibie- via Costanntino Maes 23, wejście od strony via Ungarelli

 Klasa
Godzina
zajęć

 I F

(ex ID)

SW

2 piętro 

s.1

II F

SW

2 piętro

 s.1

III D

BM

 1piętro s.5

IVD

JW

1

piętro

s.2

 IV  F

ZO

 1

piętro

 s.1

 

V D

JK

I

piętro

s.3

V F

M L

II piętro

s.8

 

VI D

JK

2 piętro

 s.7

  

VII D

M Cz

2 piętro

 

s.5

VIII D 

ZO

2 piętro

s.3

ID LO

4 letnie

dawna 8d SP

MCz

2 piętro

sala nr 4

 

 1 8.15-9.00 

 polski 

SW

 polski

BM

 

 

 

 

polski

ML 

 polski

JK

 polski

MCz

 polski

ZO

  
 29.05- 9.50 

 polski SW

 polski

BM

wiedza o Polsce

ES

 wiedza o POlsce

ID

 

wiedza o Polsce

AM

polski

ML

polski

JK

 polski

MCz

 polski

ZO

  
 39.55- 10.40 polski SW

 polski

BM

 wiedza o Polsce

ES

 wiedza o POlsce

ID

 

wiedza o Polsce

AM 

 

polski

ML

polski

JK

 polski

MCz

 

 polski

ZO

 

 

 

 
 410.45- 11.30

polski

SW

 

 

 polski

JW

polski

ZO

 

 

polski

JK

I piętro

wiedza o Polsce

ES

wiedza o Polsce

AM

 

 wiedza o Polsce

SD

 

 wiedza o Polsce

ID

 polski

MCz

 
 511.35-12,20

polski

SW

 

 

polski

JW 

 polski

ZO

 

polski

JK

I piętro

wiedza o Polsce

ES

wiedza o Polsce

AM

 wiedza o Polsce

DS

 wiedza o Polsce

ID

polski

MCz 

 
 612.25- 13.10

polski

SW

 

 

polski

JW 

 polski

ZO

 

polski

JK

 

 
 

 

 

 

 

 

polski

MCz

 
 713.15-14.00    

 

 

zajęcia dla klas C- spotkania 2x w miesiącu sprawdź w zakładce PLAN LEKCJI - SOBOTNI 

 

 

 

 

 

woP

ID 

 
 814.05-14.50    

 

 

 

 

 

 

 

 

woP

ID 

 

 

 914.55- 15.40        

 

 

 

 

 

 1015.45- 16.30        

 

 

 

 

 

 

 1116.35- 17.20           

 

 

 12 17.25-18.10            

 

 

 18.15-19.00