Informacje dla Rodziców zapisujących dzieci do Szkoły Polskiej w Rzymie

 Informacja dla Rodziców uczniów klas pierwszych oraz  uczniów zapisujących się do klas starszych

Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Rzymie po raz pierwszy.

Spotkanie informacyjne  dla rodziców odbędzie się  12 maja ( sobota) g. 13.30  via Costantino Maes 23/via Ungarelli ( zona Batteria Nomentana, w budynku Istituto Cuore Immacolata di Maria, II piętro)

Informacje ogólne :

Szkolny Punkt Konsultacyjny w Rzymie, zwany dalej Szkoła Polska w Rzymie jest polską publiczną szkołą, prowadzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie i działającą na podstawie polskiego prawa. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Edukacji Narodowej z dnia   18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2017 r., poz. 1648) szkoła organizuje kształcenie o charakterze uzupełniającym, ucząc tych przedmiotów, z którymi uczeń nie spotka się w szkole włoskiej- czyli języka polskiego, a w klasach starszych wiedzy o Polsce ( czyli elementów historii Polski, geografii Polski, wiedzy o społeczeństwie)

Na zakończenie roku szkolnego uczniowie otrzymują polskie świadectwo państwowe.

W klasach I – III dzieci maja 3 lub 4  lekcje języka polskiego tygodniowo.

Zajęcia odbywają się raz  w tygodniu (  w dzień wynikający z planu lekcji) w godzinach popołudniowych od 16.50 do 18.20  lub od 17.30 do 20.00  w siedzibie szkoły przy via Costantino Maes 23/via Ungarelli – zona Batteria Nomentana . Placówka przy  przy vicolo Doria 6b ( okolice placu Weneckiego), znana niektórym z państwa, została zamknieta z początkiem roku 2017.

Przyjmowanie dzieci do szkoły

W roku szkolnym 2018/2019  do klasy I przyjmowane są dzieci urodzone w roku 2011 ( siedmiolatki). Dzieci urodzone w roku 2012 ( sześciolatki)  przyjmowane są do Szkoły Polskiej w miare wolnych miejsc,  jeśli ukończyły 6 lat do  30 czerwca 2018r. i uczęszczały wcześniej do przedszkola polskiego lub przedszkola włoskiego ( lub innego).

Dzieci starsze przyjmowane są do klas wyższych w miarę wolnych miejsc, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z nauczycielem, na podstawie której sprawdzana jest znajomość języka polskiego.  Z rozmowy kwalifikacyjnej zwalnia jedynie świadectwo ukończenia danej klasy w szkole w Polsce lub w polskim systemie edukacyjnym.

Rekrutacja do klas pierwszych odbywa się do wskazanych klas ( Ia, Ib itp).

O przyjęciu dziecka decyduje:

  1. kolejność zgłoszeń;
  2. rodzeństwo uczęszczające do Szkoły Polskiej w tym samym dniu.

Przedszkole

SPK w Rzymie nie prowadzi zajęć przedszkolnych. Zajęcia przedszkolne organizowane są przez Stowarzyszenie Nauczycieli Języka i Kultury Polskiej w Rzymie działające przy szkole. Udział w zajęciach jest odpłatny. Zajęcia odbywają się  raz w tygodniu w soboty   na terenie Szkoły Polskiej. Do Polskiego Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3- 6 lat. Zapisy przyjmuje  i informacji udziela – pani Małgosia , tel.  339 3446300. Nie przyjmujemy zapisów do przedszkola poprzez  system rekrutacji do SPK w Rzymie.

W roku szkolnym 2018/2019 otwieramy 4 klasy pierwsze:

Klasa Ia, środa  -  zajęcia  raz w tygodniu od 17.30 do 20.00   ( via Costantino Maes 23)

Klasa Ib ,  czwartek  -  zajęcia raz w tygodniu   w godzinach 17.30-20.00, via Costantino Maes 23

Klasa Id ,   w sobotę  raz  w tygodniu , w godzinach rannych, via Costantino Maes 23

 Klasa Ic  - zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w   sobotę  ( tylko dla uczniów mieszkających w znacznej odległości od Rzymu.) ( zmiana od 1 września 2017 r.)

Uczniowie z Ladispoli  – zajęcia raz w tygodniu od 17.30- 18.20 w Ladispoli   wklasie łączonej z klasą II SP

Sposób zapisu do Szkoły Polskiej:

Rekrutacja trwa od 4 kwietnia  do 9 czerwca 2018 r.

Zapisy  za pośrednictwem strony internetowej  rzym.orpeg.pl    zakładka Rekrutacja.

Należy wypełnić  właściwy Formularz Zapisu. Po wypełnieniu formularza i kliknięciu pola Zachowaj zostanie on automatycznie przesłany na adres mailowy szkoły. Prosimy o nieprzesyłanie  zeskanowanych formularzy.

Sekretariat Szkoły będzie potwierdzał przyjęcie zgłoszenia lub informował o braku  wolnych miejsc.

Dokumenty wymagane przy zapisie:

Wypełniony internetowo Formularz Zapisu do Szkoły Polskiej – rzym.orpeg.pl w zakładce Rekrutacja

Kopia polskiego dokumentu lub polskiego świadectwa urodzenia  dziecka  wraz z numerem PESEL  dziecka lub w razie jego nieposiadania Codice Fiscale dziecka ( dostarczona do sekretariatu szkoły w dogodnym terminie- równiez na początku roku szkolnego)

Opłaty:  

Nauka w szkole jest bezpłatna.

Uczniowie na początku roku szkolnego otrzymają bezpłatne podręczniki i ćwiczenia.

Jedyne opłaty dotyczą dobrowolnych wpłat na Radę Rodziców oraz ubezpieczenie.

Zgodnie z decyzją Rady Rodziców pobierana jest  jednorazowa, dobrowolna , roczna składka na Radę Rodziców  w wysokości  50 euro. W kolejnych latach składka wynosi 30 Euro. Przewidziane są zniżki dla rodzeństw, trzecie dziecko w rodzinie jest zwolnione z opłaty

Oplata za ubezpieczenie -5 Euro – płatna we  wrześniu u skarbników klasowych

Kontakt  ze szkołą

Sekretariat czynny  od środy do piątku w godzinach 16.30-20.00, w soboty od 10.30 -14.30, tel. 06 6864619

 

rzym@orpeg.pl   szkolarzym@gmail.com   www.facebook.com/SzkolaPolskawRzymie  www.rzym.orpeg.pl

Zapraszamy serdecznie  do Szkoły Polskiej w Rzymie

Kierownik Danuta Stryjak