Plan lekcji na sobotę 14 września

Uwaga!
14 września , w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, odbędą się zajęcia dla następujących klas: IA ( środa), IF ( z soboty, początkowo oznaczana jako ID) i IC ( z soboty) oraz dla : IVC, VC, VIC, VII C i III C LO, zgodnie z podanym na ten dzień planem lekcji:
Plan dnia:
Brama szkolna będzie otwarta od 8.30. Prosimy o gromadzenie się na dolnym dziedzińcu. Proszę rozwinąć wiadomość!
W godzinach 9.00- 9.30 odbędzie się inauguracja roku szkolnego 2019/2020 z udziałem Kierownika Wydziału Konsularnego przy Ambasadzie RP w Rzymie, p. Agaty Ibek- Wojtasik, kierownika Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Rzymie, p. Danuty Stryjak, nauczycieli i rodziców.
Następnie uczniowie udadzą się z nauczycielami na zajęcia wg. poniższego grafiku:
IF (D) - 9.00- 11.30, spotkanie z wychowawcą p. Woźniak, polski SW
IC - 9.00-11.30 spotkanie z wychowawcą p. Kobylarska, polskiDK
Ia i II C - 9.00-11.30 spotkanie z wychowawcą p. Mateńko , polski BM
IIIC - 11.35-14.00 spotkanie zwychowawcą p. Mateńko, polski BM
IV C -9.00-15.40 spotkanie z wychowawcą p. Mazańska, wiedza o Polsce AM , polski SW
Vc - 9.00-14.00 spotkanie z wychowawcą p. Wójtowicz, wiedza o Polsce ES , polski JW
VI C -9.00-15.40 spotkanie z wychowawcą p. Sochacka, wiedza o Polsce ES, polski ZO
VII C- 9.00- 14.00 spotkanie z wychowawcą p. Lazarowicz, wiedza o Polsce ES , polski ML
III C LO - 10.45- 15.40 spotkanie z wychowawcą p.Lazarowicz, wiedza o Polsce AM , polski ML