Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Drodzy Uczniowie , Szanowni Rodzice
14 września ( w sobotę) w godz. 9.00- 9.30 na dziedzińcu Szkoły Polskiej w Rzymie odbędzie się uroczyste rozpoczecie roku szkolnego.
W tym dniu zajęcia szkolne będą mieć wyłącznie uczniowie z wyznaczonych klas C, uczących się w systemie spotkań miesięcznych oraz uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej ( Ia, IF, Ic).
Zajęcia odbędą się wg odrębnego, ustalonego wyłącznie na ten dzień planu lekcji.
Zajęcia szkolne dla pozostałych klas rozpoczną się od 18 września zgodnie z wyznaczonym planem lekcji.
Plan dnia:
8.30- 9.00 gromadzenie się na dziedzińcu
9.00- 9.30 uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego, spotkanie z konsulem RP i kierownikiem szkoły
Po zakończonej uroczystości klasy; Ia, IC, IF, IIC, IVc, VC, VIC, VII C rozpoczną lekcje wg planu na 14 września, klasy III C Szkoły Podstawowej i III C Liceum rozpoczną zajęcia w wyznaczonych godzinach.
Pozostałe klasy zapraszamy na zajęcia od 18 września zgodnie z planem lekcji.