Zakończenie pierwszego etapu rekrutacji na rok 2019/2020 do SPK w Rzymie

Kierownik SPK w Rzymie informuje, ze zakończony został pierwszy etap rekrutacji do Szkoły Polskiej w Rzymie na rok szkolny 2019/2020.

Wszyscy uczniowie, którzy przesłali zgłoszenie do Szkoły i otrzymali potwierdzenie z sekretariatu zostali przyjęci do klas, do których aplikowali.
Jeśli nie otrzymali Państwo potwierdzenia z sekretariatu o przyjęciu zgłoszenia - prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem w godzinach jego pracy ( informacja o pracy sekretariatu powyżej) lub kontakt mailowy.

Jednocześnie informujemy, że ponieważ dysponujemy jeszcze miejscami wolnymi w klasach pierwszych i klasach starszych rozpoczynamy nabór dodatkowy. W celu zapisania do szkoły prosimy o przesyłanie kwestionariuszy zapisu odpowiednio do klas pierwszych lub klas starszych. Kwestionariusze zapisu znajdują się w zakładce REKRUTACJA. W rekrutacji dodatkowej przyjmujemy chętnych tylko do klas, w których dysponujemy wolnymi miejscami.