Rekrutacja do Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Rzymie na rok szkolny 2019/2020

Rozpoczęły się zapisy do Szkoły Polskiej w Rzymie na rok szkolny 2019/2020
Kierownik Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Rzymie informuje, że 26 kwietnia 2019 r. rozpoczęła się rekrutacja na rok 2019/2020. Zapisu do Szkoły można dokonać wypełniając kwestionariusz zapisu na stronie www.rzym.orpeg.pl w zakładce REKRUTACJA. ( Kestionariusz zapisu do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej lub Kwestionariusz zapisu do klas starszych ( 2-8 SP i I - III LO). Przed wypełnieniem kwestionariuszy zachęcamy rodziców i przyszłych uczniów do zapoznania się ze znajdującymi się w zakładce REKRUTACJA Regulaminem Rekrutacji a przede wszystkim Informacją dla rodziców.
Kierownik Szkoły Polskiej w Rzymie informuje, że 25 maja w siedzibie szkoły przy via Costantino Maes 23, w godz. 12.00-13.30, odbedzie się spotkanie dla rodziców nowych uczniów z kierownikiem Szkoły Polskiej i nauczycielami.
Przypominamy, że uczniowie, nie uczęszczający dotychczas do naszej szkoły zapisujący się do klas starszych Szkoły Polskiej w Rzymie ( 2-8 SP i I - III LO) są zobowiązani do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej z nauczycielami.
Przypominamy, że wysłanie zgłoszenia i otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia z Sekretariatu Szkoły nie jest równoznaczne z przyjęciem do Szkoły.
Rodzice są zobowiązani do podpisania szeregu oświadczeń i zgód niezbędnych do zakończenia procesu rekrutacji.
Formularze zgód i oświadczeń znajdują się w załączniku, Są również dostępne w sekretariacie Szkoły

Terminy rozmów klasyfikacyjnych i egzaminów wewnętrznych dla nowych uczniów - kandydatów do klas starszych: do klasy II i III SP do klas IV – VIII i I – III Liceum
11 maja w sobotę g. 14.30
22 maja w środę g. 17.00
30 maja w czwartek g. 17.00
5 czerwca w środę . godz. 17.00
Prosimy o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenia dziecka na rozmowę lub egzamin : tel. 066864619 (w godzinach pracy sekretariatu). Możliwe jest ustalenie innej godziny.