Informacja dla rodziców - zamykanie i otwieranie bramy wejściowej szkoły

Drodzy uczniowie, Szanowni rodzice,

w celu poprawy bezpieczeństwa w szkole, z dniem 27 marca 2019 r. wprowadzamy nowy kontrolowany system wejść do szkoły . Brama wejściowa będzie otwierana i zamykana w określonych godzinach.
Z oczywistych wzgledów godziny otwierania i zamykania bramy nie zostaną wywieszone na bramie. wywieszone zostaną natomiast w poczekalni dla rodziców i w szkole. Prześlą je Państwu również nauczyciele. Każdy będzie mógł się z nimi zapoznać i organizować tak, aby przybyc do szkoły w wyznaczonych godzinach.
Jednocześnie proszę przekazać wszystkim członkom rodziny / opiekunom dzieci ( zarówno polsko jak i włoskojęzycznym), aby podeszli ze zrozumieniem do pytań pracownika szkoły, kontrolującego wejścia do szkoły.
Prosimy również o niedzwonienie na włoską portiernię, ponieważ to polski pracownik szkoły będzie odpowiedzialny za otwieranie i zamykanie bramy.

Jednocześnie przypominamy o zakazie obowiązującym rodziców dotyczącym niewchodzenia na wyższe piętra szkoły. Oczywiście zapraszamy zawsze wszystkich tych Państwa, któzy będą mieli potrzebę porozmawiania z pracownikami szkoły, proszę jednak ten fakt zgłaszać woźnej szkolnej.

Zwracam się również z prośbą do rodziców, aby zwracali baczną uwagę na osoby wchodzące na górne piętra i nie wahali zareagować w tej sytuacji.

Wszelkie te działania podejmujemy w celu zapewnienia uczniom i pracownikom szkoły wiekszego bezpieczeństwa.