Dni i godziny pracy sekretariatu w okresie ferii światecznych -19.12.2018 r. - 5 .01.2019 r.

Kierownik SPK w Rzymie informuje, że w trakcie ferii szkolnych sekretariat szkoły będzie czynny dla interesantów w następujacych dniach i godzinach:

19 grudnia ( środa) nieczynny

20 i 21 grudnia ( czwartek, piatek) czynny dla interesantów w godzinach 16.00-18.30

22 grudnia ( sobota) nieczynny

27 i 28 grudnia ( czwartek i piatek) czynny dla interesantów w godz. 10.00-12.30

29 i 31 grudnia i 2 stycznia ( sobota, poniedziałek, sroda )- sekretariat nieczynny dla interesantów

3 i 4 stycznia ( czwartek i piatek) czynny dla interesantów w godz. 10.00-12.30

Dni i godziny pracy sekretariatu zależą od godzin pracy portierni szkoły włoskiej.

Legitymacje szkolne wydawane były uczniom od 6 do 15 grudnia, pozostałe nieodebrane legitymacje są do odbioru u wychowawców, chyba, że wychowawca po uzgodnieniu z pracownikami sekretariatu i z rodzicem zostawił je do odbioru w szkole.