Plan lekcji na rok szkolny 2018/2019

Informacja dla uczniów i rodziców na temat Planu lekcji na rok szkolny 2018-2019

W zakładce Pan lekcji został opublikowany plan lekcji na rok szkolny 2018-2019.
Uczniowie uczący się w systemie spotkań cotygodniowych - sprawdzają plan - TYGODNIOWY
Uczniowie uczący się w systemie spotkań raz - dwa razy w miesiącu - sprawdzają plan SOBOTNI

Uwaga!
Uczniów i ich rodziców uczących się w klasach oznaczonych literą C , w systemie spotkań miesięcznych, prosimy o uważne przeczytanie wszystkich informacji, terminów oraz godzin zajęć.