Terminy rozpoczęcia lekcji w nowym roku szkolnym

Uwaga!

Po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w dniu 14 września zajęcia lekcyjne rozpoczną się odpowiednio:

dla uczniów uczących sie w systemie spotkań cotygodniowych :
Klasy pani Sylwii - ID i III F z soboty rozpoczynają zajęcia 15 września ( zajęcia 22 września nie odbęda się z powodu nieobecności nauczyciela)
Pozostałe zaczynają od 19 września zgodnie z wyznaczonym w planie lekcji dniem tygodnia.

Wyjątkowo:
klasy pani Sylwii Woźniak: IIE i IIIA z piątku - ropoczynają regularne zajęcia 28 września z powodu nieobecności nauczyciela
Klasa VIIID z piątku rozpocznie zajęcia 28 września z powodu nieobecności nauczyciela.

Dla uczniów uczących sie w systemie zjazdów okresowych w soboty - kilka razy w miesiącu z klas: IC, IIC i IIIC , IVC, VC, VIC, III C Gimnazjum, I C LO i II/III C LO - zajęcia rozpoczną się w sobotę 15 września. W tym dniu dla klas starszych odbędą się również zebrania rodziców z nauczycielami.

Klasa IC - początek zajęć 10.30- koniec zajęć 13.00 - nauczyciel - p. Beata Mateńko
Klasa IIC - poczatek zajęć 10.30- koniec zajęć 13.00- nauczyciel - p. Andrzej Kamiński
Klasa IIIC - początek zajęć 13.15- koniec zajęć 15.45- nauczyciel - p. Beata Mateńko

Dla klas IVC, VC, VIC, III C Gimnazjum, I C LO i II/III C LO w tym dniu początek zajęć o godz. 9.00 , zakończenie zajęć o godz. 17.30.
W pozostałe zjazdy we wszystkich klasach uczących się w systemie zjazdów miesięcznych będzie obowiązywał plan lekcji opublikowany na stronie internetowej.