Wyniki rekrutacji do Szkoły Polskiej w Rzymie

Informujemy, ze wszyscy uczniowie, których zgłoszenia do klas pierwszych i starszych otrzymaliśmy zostali przyjęci do Szkoły Polskiej w Rzymie.

Z dniem 29 sierpnia rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą. Uczniowie będą przyjmowani w miarę posiadanych miejsc wolnych.

Dostępnujemy wolnymi miejscami:

w klasie Ia ( środa), Ib ( czwartek) i IC ( sobota)
w klasie ID - ( sobota) brak wolnych miejsc

W klasach; IV, V, VI, VII, VIII Szkoły Podstawowej oraz w III Gimnazjum i Liceum

Zapraszamy ! Rekrutacja uzupełniająca kończy się 15 września