Uwaga ! Zmiana planu dla klas sobotnich [ uczących się raz w tygodniu

Uwaga!

Na prośbę rodziców klasy II D Gimnazjum zmieniony został plan lekcji w soboty.
Zmiana dotyczy następujących klas
II D Gimnazjum - przeniesienie zajęć na godziny poranne
IV D - przeniesienie zajęć na godziny popołudniowe
VD - zmiana nauczyciela wiedzy o Polsce, zmiana sali lekcyjnej ( I piętro)
III D Gimnazjum - godzina rozpoczęcia - 12.15 ( a nie o 13.05)
Proszę o sprawdzenie planu lekcji