Plan lekcji na rok szkolny 2017-2018

Informacja dla uczniów i rodziców

W zakładce Pan lekcji został opublikowany plan lekcji na rok szkolny 2017-2018.
Uczniowie uczący się w systemie spotkań cotygodniowych - sprawdzają plan - TYGODNIOWY
Uczniowie uczący się w systemie spotkań raz - dwa razy w miesiącu - sprawdzają plan SOBOTNI

Uwaga!
Uczniów i ich rodziców uczących się w klasach oznaczonych literą C , w systemie spotkań miesięcznych, prosimy o uważne przeczytanie wszystkich informacji, terminów oraz godzin zajęć.
Od roku szkolnego 2017-2018 zwiększona została ilość realizowanych godzin dydaktycznych, częstotliwość zjazdów , bądź ilość zjazdów.

plan lekcji w Szkole Polskiej w Rzymie 2017