Aktualizacja - informacje na temat rekrutacji na rok 2017/2018

Informacja na temat wolnych miejsc w klasach na poziomie Szkoły Podstawowej na dzień 30 maja 2017 r-

Klasy pierwsze - ok. 20 wolnych miejsc ( w klasie Id sobotniej -brak wolnych miejsc)

Klasy drugie - 5 wolnych miejsc

Klasy trzecie - 4 wolne miejsca

Klasy czwarte - 5 wolnych miejsc

Klasy piąte - 4 wolne miejsca

Klasy szóste - 5 wolnych miejsc

Klasy siódme - 7 wolnych miejsc

W sprawie przyjęcia ucznia do Gimnazjum i Liceum proszę przed wyplenieniem zgłoszenia o przyjecie do szkoły o kontakt telefoniczny

Przypominamy, ze zgodnie z Regulaminem Rekrutacji - pierwsza część rekrutacji kończy sie z dniem 10 czerwca 2017 r. Nabór uzupełniający będzie możliwy wyłącznie w przypadku wolnych miejsc w poszczególnych klasach.