Kierownik SPK w rzymie poszukuje pracownika na stanowisku pracownika obslugi: sprzątaczka-woźna

Oferta pracy - pracownik obsługi – sprzątaczka – woźna.
Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Rzymie zatrudni od 1 marca 2016 r. pracownika obsługi : sprzątaczkę - woźnego w niepełnym wymiarze ( 20/40) czasu pracy. Wynagrodzenie wypłacane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.04.2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych; Dz.U. Nr 82, poz. 493 z późniejszymi zmianami, w walucie polskiej- PLN.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie co najmniej podstawowe,

Wymagania pożądane:
* doświadczenie w pracy w podobnych charakterze
* zamieszkiwanie na terenie regionu Lazio,
*posiadanie rezydencji fiskalnej we Włoszech
* gotowość do założenia konta osobistego w banku w Polsce.

Istnieje możliwość rozliczenia się ze składek do Urzędu Skarbowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne zarówno w Polsce jak i we Włoszech.
Wynagrodzenie w zależności od sposobu rozliczania się – ok. 450 Euro ( w przeliczeniu z waluty polskiej)
Zakres obowiązków:
Codzienne i okresowe sprzątanie siedziby szkoły.
Opieka nad uczniami podczas przerw
Pomoc nauczycielom w przyprowadzaniu i odprowadzaniu dzieci do klas lekcyjnych
Kserowanie dokumentów
Wykonywanie innych prac zleconych przez kierownika
.
Zainteresowanych kandydatów, spełniających wymagania prosimy o składanie aplikacji zawierających następujące dokumenty: curriculum vitae, list motywacyjny, skan dokumentów potwierdzających posiadające wykształcenie. W/w dokumenty prosimy przesyłać wyłącznie na adres mailowy szkoły szkolarzym@gmail.com lub rzym@orpeg.pl do 4 lutego 2016 r.
Kandydatów prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych adnotacji o wyrażeniu zgody na posługiwanie się danymi osobowymi na potrzeby rekrutacji.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły od środy do piątku w godzinach 16.30- 19.30 oraz w soboty w godz. 11.30- 14.30 - tel. 06 6864619
Kierownik SPK w Rzymie z osobami zakwalifikowanymi do drugiego etapu rekrutacji przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. O terminie rozmów kandydaci zostaną poinformowani drogą telefoniczną
Informacje na temat organizacji pracy szkoły można znaleźć na stronie www.rzym.orpeg.pl