Zakończenie I etapu rekrutacji do Szkoły Polskiej w Rzymie

W dniu 13 czerwca zakończył się I etap rekrutacji.
Wszyscy rodzice uczniów klas pierwszych otrzymali emaila z potwierdzeniem przyjęcia dzecka do danej klasy.
Rodzice uczniów starszych zostali poinformowani o przyjęciu dziecka do danej klasy po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej/ egzaminie kwalifikacyjnym.

Informujemy, że cały czas możliwe jest zapisywanie dzieci do wybranych klas za pośrednictwem formularzy rekrutacyjnych, jednakże z powodu rozpoczynających się wakacji informacja o potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia będzie przesyłana rodzicom nieregularnie. Rozmowy kwalifikacyjne/ egzaminy kwalifikacyjne będą się odbywać dopiero na poczatku września i dopiero wtedy możlwe będzie ostateczne potwierdzenie przyjęcia do wybranej klasy.

W drugim termnie rekrutacji przyjmujemy wyłącznie uczniów w ramach posiadanych miejsc wolnych. Decyduje kolejność zapisu.

Informacja na temat wolnych miejsc w klasach pierwszych:
klasa Ia- czwartek - ok. 10 wolnych miejsc
klasa Ib - piątek - ok. 8 wolnych miejsc
klasa Ic raz w miesiącu - ok. 4 wolne miejsca
klasa Id sobota ( 8.00-10.30) - ok 5 wolnych miejsc
klasa If ( sobota 10.35- ok 12.10- brak wolnych miejsc

Informacja na temat wolnych miejsc w klasach drugich:
klasa II a - środa - ok. 5 wolnych miejsc
klasa II b - poniedziałek w Ladispoli - ok. 5 wolnych miejsc
klasa IIe - piątek - brak wolnych miejsc
klasa IId - sobota - brak wolnych miejsc
klasa II f sobota - brak wolnych miejsc
klasa IIc raz w miesiącu - ok 5- 6 wolnych miejsc

Informacja na temat wolnych miejsc w klasach trzecich:
klasa IIIa - sroda - 1 wolne miejsce
klasa III B ( Ladispoli) - ok 5 wolnych miejsc
klasa III e piątek - ok 2-3 wolne miejsca
klasa III d sobota - brak wolnych miejsc
klasa IIIc raz w miesiącu- 1-2 wolne miejsca

W klasach czwartych
dysponujemy wolnymi miejscami jedynie w klasie IV b ( dawna klasa IIIE z wtorku),
klasa IV a w piątek brak miejsc
IV d w sobotę brak miejsc
klasa IV c - raz w miesiącu - ok. 1-2 wolne miejsca

W klasach piątych
klasa Va środa - ok 3-4 wolne miejsca
klasa Vd sobota - brak wolnych miejsc
klasa Vc raz w miesiącu - 5-6 wolnych miejsc

W klasach szóstych
klasa VI a w piątek - ok 1-2 wolne miejsca
klasa VI b w czwartek - ok . 3-4 wolne miejsca
klasa VId w sobotę - ok. 1-2 wolne miejsca

Gimnazjum:
klasa I A piątek - brak wolnych miejsc
klasa ID ok . 2-3 wolne miejsca
klasa IC ok. 2-4 wolne miejsca

klasa IIa piątek - ok 1-2 wolne miejsca
klasa II d w sobotę ok. 3-4 wolne miejsca
klasa II C - ok 2 wolne miejsca

klasa IIIa w czwartek - ok . 1-2 wolne miejsca
klasa III d w sobotę - ok. 1-2 wolne miejsca
klasa IIIC - ok. 5 wolnych miejsc

Liceum
Ia ( czwartek) - brak wolnych miejsc
I c raz w miesiącu - ok 6 wolnych miejsc
IIa w środę - ok 2-3 wolne miejsca
IIIa w piątek - ok. 2-3 wolne miejsca
IIIb w srodę - ok. 2-3 wolne miejsca
IIIc - ok. 3-4 wolne miejsca