Spacer z Henrykiem Sienkiewiczem po via Appia Antica

Z okazji "roku sienkiewiczowskiego " zapraszamy uczniów i rodziców Szkoły Polskiej w Rzymie na „Spacer z Henrykiem Sienkiewiczem po via Appia Antica”
Dnia 5 czerwca 2016 roku odbędzie się szkolny spacer po via Appia Antica.
Program ramowy:
Spotkanie o godz. 10.00 przed kościołem Ouo vadis.
Czytanie fragmentów twórczości Henryka Sienkiewicza.
Spacer po parku saleziańskim, gry i zabawy zorganizowane przez nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego.
Zwiedzanie katakumb Św. Kaliksta z przewodnikiem polskim.
Chwila zadumy w Fosach Ardeatyńskich z przewodnikami należącymi do rodzin ofiar pomordowanych w fosach.
Spacer do grobowca Cecylii Metelli, zwiedzanie grobowca, obejrzenie ogrodu kwiatowego, obejrzenie ruin kościoła Św. Mikołaj.
Ok. Godziny 13.00- 13.30 piknik na trawie. Zakończenie spaceru.