O Szkole

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie  Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie jest polską placówką publiczną.

 Organem prowadzącym szkołę jest Ministerstwo Edukacji Narodowej w Polsce, nadzór w zakresie spraw administracyjnych i finansowych sprawuje Osrodek Rozwoju olskiej Edukacji za Granicą, przy ul. Rolnej 175 D w Warszawie. ( www.orpeg.pl )

 Szkoła, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 31 sierpnia 2010 w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za Granicą , realizuje uzupełniający plan nauczania w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.

 Zajęcia w szkole odbywają się w języku polskim. Rekrutacja do szkoły rozpoczyna się w połowie kwietnia a kończy z końcem września każdego roku.

 Uzupełniający plan nauczania oznacza, że uczniowie uczęszczają do włoskich szkół i realizują normalny tok kształcenia, natomiast w SPK w Rzymie program nauczania obejmuje przedmioty uzupełniające: język polski wiedzę o Polsce ( przedmiot łączy treści z zakresu historii Polski, geografii Polski i wiedzy o społeczeństwie). Po ukończeniu każdej klasy, zgodnie z polskim prawem oświatowym, uczniowie otrzymują polskie świadectwa promocyjne bądź świadectwa ukończenia szkoły.