AKTUALNOŚCI

Spacer z Henrykiem Sienkiewiczem po via Appia Antica

Z okazji "roku sienkiewiczowskiego " zapraszamy uczniów i rodziców Szkoły Polskiej w Rzymie na „Spacer z Henrykiem Sienkiewiczem po via Appia Antica”
Dnia 5 czerwca 2016 roku odbędzie się szkolny spacer po via Appia Antica.
Program ramowy:
Spotkanie o godz. 10.00 przed kościołem Ouo vadis.
Czytanie fragmentów twórczości Henryka Sienkiewicza.
Spacer po parku saleziańskim, gry i zabawy zorganizowane przez nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego.
Zwiedzanie katakumb Św. Kaliksta z przewodnikiem polskim.

Rekrutacja - uaktualnienie na dzień 24 maja 2016

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rekrutacja do Szkoły Polskiej w Rzymie trwa do 15 czerwca 2016 r. O przyjęciu dzieca do danej klasy decyduje kolejność zgłoszeń.
Informujemy również, ze nie dysponujemy już wolnymi miejscami w klasie IF - w soboty. Prosimy o nieprzysyłanie zgłoszeń do tej klasy. Jednocześnie zachęcamy do wyboru pozostałych klas pierwszych, w których pozostały jeszcze wolne miejsca:
I a w czwartek w godz. 17.30-20.00
I b w piątki w godz. 16.40 - 19.10
I d w soboty w godz. 8.00-10.00

Rekrutacja uczniów do Szkoły Polskiej w Rzymie w roku szkolnym 2016/2017 r.

Zapisy do Szkoły Polskiej w Rzymie na rok 2016/2017 trwają od 20 kwietnia 2016 r. do 11 czerwca 2016 r.
Przyjmujemy zapisy do klas pierwszych Szkoły Podstawowej oraz w miarę wolnych miejsc do klas starszych. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się w zakładce REKRUTACJA z Informacjami dla Rodziców oraz Zasadami przyjęcia do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego a następnie wypełnienie i przesłanie odpowieniego Formularza Zapisu.

zapisy do Szkoły Polskiej w Rzymie

Święto Szkoły Polskiej w Rzymie - 16 kwietnia

Nauczyciele I Rada Rodziców Szkoły Polskiej przy Ambasadzie R.P. w Rzymie serdecznie zapraszają wszystkich uczniów i ich rodziców do udziału w ŚWIĘCIE SZKOŁY, które odbędzie się 16 kwietnia 2016 r.,w godzinach: 10.30- 13.30. w siedzibie szkoły przy ulicy Ungarelli 20 ( boiska szkolne)
Wydarzenie zatytułowane „ Z wizytą w grodzie Mieszka I” tematycznie nawiązuje do 1050 Rocznicy Chrztu Polski.
Uczestnicy podróży do czasów pierwszych Piastów :
-zapoznają się z ciekawostkami związanymi z życiem mieszkańców grodu, początkami chrześcijaństwa w Polsce,

Święto Szkoły Polskiej w Rzymie. 1050 rocznica Chrztu Polski

Przerwa wiosenna

Przypominamy, ze przerwa świąteczna w Szkole Polskiej w Rzymie trwa od 22 do 29 marca . Spotykamy się ponownie w szkole 30 marca ( w środę).

Sekretariat Szkoły

Seketariat Szkoły Polskiej w Rzymie w siedzibie szkoły przy via Costantino Maes 23 / via Ungarelli jest czynny dla rodziców i interesantów w następujących dniach i godzinach:
środa 16.30- 17.30
czwartek 19.00-20.00
piątek 19.00-20.00
sobota 10.30-13,30

Nr telefonu 066864619 ( w dniach i godzinach pracy sekretariatu, tj. od środy do piątku 16.30- 20.00 i w soboty 10.30-15.00)

adres mailowy szkolarzym@gmail.com rzym@orpeg.pl

Adres nowej siedziby szkoły

Uwaga! Ponownie podajemy adres naszej nowej siedziby:
via Ungarelli 20
To boczne wejście do szkoły Cuore Immacolata di Maria, która znajduje się przy via Costantino Maes 23.
Uwaga! Prosimy używać wyłącznie wejścia od strony via Ungarelli.
Via Costantino Maes to ulica równoległa do via Nomentana, znajduje się na wysokości via Batteria Nomentana- tak nazywa się też przystanek autobusowy i zjazd z obwodnicy.
Od przystanku autobusowego do szkoły –piechotą to ok. 4-5 minut.

Szkoła Polska w Rzymie

Plan lekcji na rok szkolny 2015- 2016 dla klas uczących się w soboty raz w miesiącu

Uwaga!
W dniu 18 września w zakładce PLAN LEKCJI - sobotni został zamieszczony plan lekcji dla uczniów uczących się raz w miesiącu. Wszystkie klasy uczące się w tym systemie, oprócz klasy III C Szkoły Podstawowej mają zajęcia w nowej siedzibie - via Ungarelli 20 ( boczna via Costantino Maes- zona Batteria Nomentana.
Klasa III C SP ma zajęcia na vicolo Doria.

Strony

Subscribe to im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie  RSS