AKTUALNOŚCI

Przegląd techniczny budynku szkoły po ostatnich wstrząsach związanych z trzęsieniem ziemi w środkowych Włoszech

Informujemy rodziców, ze w Istitituto Cuore Immacolato di Maria, na terenie którego znajduje się Szkoła Polska, w związku z trzęsieniem ziemi w środkowych Włoszech przeprowadzony został przez odpowiednie służby przegląd techniczny budynku i nie stwierdzono żadnych uszkodzeń spowodowanych wstrząsami.

Strajk generalny 21 października 2016

Szanowni Państwo,
przekazuję informacje dotyczące zajęć w dniu 21 października 2016.
Z powodu strajku generalnego,aby umozliwić w tym dniu powrót do domu uczniom i nauczycielom, zajęcia zakończą się o godz. 19. Dzieci, które w tym dniu nie będą mogły dojechać do szkoły, będą miały nieobecność usprawiedliwioną. Prosimy rodziców o potwierdzenie przyjazdu do szkoły bądź nieobecności wychowawcom.

Godziny pracy sekretariatu

Sekretariat Szkoły znajduje się w siedzibie przy via Costantino Maes 23 na II piętrze.
Wejście dla uczniów i rodziców w godzinach pracy SPK w Rzymie - od via Ungarelli. W pozostałych godzinach wejściem głównym od strony via C. Maes 23
Telefon 066864619
Kontakt mailowy dlla rodziców i interesantów szkolarzym@gmail.com lub poprzez stronę na facebooku SzkolaPolskawRzymie
Sekretariat dla rodziców i interesantów jest czynny od środy do soboty w następujących godzinach:

Rozpoczęcie roku szkolnego dla klas uczniów od II SP do III LO

Drodzy Uczniowie, Drodzy Rodzice

Uroczysta Inauguracja Roku szkolnego 2016/2017 dla uczniów od klasy II SP do klasy III LO odbędzie się 16 września 2016 w piątek w siedzibie Instytutu Polskiego - adres: Palazzo Blumentihl Via Vittorio Colonna 1 ( www.istitutopolacco.it)
wg następującego planu:

dla uczniów klas od II SP doVI SP

Rekrutacja uzupełniajaca na rok szkolny 2016/2017

Szanowni Państwo,
Informujemy, ze do 24 września trwa w SPK w Rzymie rekrutacja uzupełniająca. Informujemy, ze na prosbę rodziców z okolic Ladispoli utworzona zostanie prawdopodobnie równiez klasa pierwsza w Ladispoli.
W klasach pierwszych pozostało jeszcze ok 8-10 miejsc wolnych.
Do klas starszych przyjmujemy uczniów w miarę miejsc wolnych. Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Plan lekcji na rok szkolny 2016/2017 dla klas tygodniowych juz na stronie

Drodzy rodzice, drodzy Uczniowie,
W zakładce Plan lekcji umieszczony został już plan lekcji na rok szkolny 2016/2017 dla uczniów uczących sie w systemie tygodniowym.
Plan dla uczniów uczących się w w systemie zjazdów comiesięcznych opublikowany zostanie w najbliższym czasie.

Zakończenie I etapu rekrutacji do Szkoły Polskiej w Rzymie

W dniu 13 czerwca zakończył się I etap rekrutacji.
Wszyscy rodzice uczniów klas pierwszych otrzymali emaila z potwierdzeniem przyjęcia dzecka do danej klasy.
Rodzice uczniów starszych zostali poinformowani o przyjęciu dziecka do danej klasy po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej/ egzaminie kwalifikacyjnym.

Strony

Subscribe to im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie  RSS