AKTUALNOŚCI

Konkurs "Dla Niepodległej"

Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Gustawa Herlinga- Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie wraz z Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji w Warszawie pod patronatem Ambasady RP w Rzymie organizuje konkurs "Dla Niepodległej"

Konkurs, orrganizowany dla uczczenia 100-rocznicy Odzyskania Niepodległości , adresowany jest do uczniów szkół polskich wszystkich typów działających na terenie Włoch.

Wręczenie nagród odbędzie się w Ambasadzie RP w Rzymie podczas spotkania Polonii z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. w dniu 10 listopada 2018 r.

Link do Formularza Zapisu

Plan lekcji na rok szkolny 2018/2019

Informacja dla uczniów i rodziców na temat Planu lekcji na rok szkolny 2018-2019

W zakładce Pan lekcji został opublikowany plan lekcji na rok szkolny 2018-2019.
Uczniowie uczący się w systemie spotkań cotygodniowych - sprawdzają plan - TYGODNIOWY
Uczniowie uczący się w systemie spotkań raz - dwa razy w miesiącu - sprawdzają plan SOBOTNI

Uwaga!
Uczniów i ich rodziców uczących się w klasach oznaczonych literą C , w systemie spotkań miesięcznych, prosimy o uważne przeczytanie wszystkich informacji, terminów oraz godzin zajęć.

Terminy rozpoczęcia lekcji w nowym roku szkolnym

Uwaga!

Po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w dniu 14 września zajęcia lekcyjne rozpoczną się odpowiednio:

dla uczniów uczących sie w systemie spotkań cotygodniowych :
Klasy pani Sylwii - ID i III F z soboty rozpoczynają zajęcia 15 września ( zajęcia 22 września nie odbęda się z powodu nieobecności nauczyciela)
Pozostałe zaczynają od 19 września zgodnie z wyznaczonym w planie lekcji dniem tygodnia.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Uwaga!
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 z udziałem konsula RP w Rzymie dla wszystkich uczniów SPK w Rzymie odbędzie się 14 września ( piątek) na boiskach szkolnych w godzinach 17.30- 19.30.
Program:
1. 17.00- 17.30 - przybycie uczniów i rodziców do szkoły
2. 17.30- 18.00 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na boisku szkolnym
3. 18.00- 19.00 - gry i zabawy na boisku szkolnym, poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców
4. 18.30- 19.30 - spotkania uczniów i rodziców klas pierwszych Szkoły Podstawowej z wychowawcami w klasach

Informacja na temat pracy sekretariatu Szkoły Polskiej w Rzymie

Sekretariat szkoły w dniach 29, 30, 31 sierpnia będzie nieczynny dla interesantów.
Informujemy, że sekretariat szkoły będzie otwarty od 5 września do 14 września w godzinach 16.30-19.30 w następujących dniach : środa , czwartek, piątek

Przypominamy, że w niedzielę, poniedziałek i wtorek oraz w godzinach do 16.30 - sekretariat jest nieczynny.

W sprawach pilnych prosimy o przesyłanie maila na adres szkolarzym@gmail.com

Wyniki rekrutacji do Szkoły Polskiej w Rzymie

Informujemy, ze wszyscy uczniowie, których zgłoszenia do klas pierwszych i starszych otrzymaliśmy zostali przyjęci do Szkoły Polskiej w Rzymie.

Z dniem 29 sierpnia rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą. Uczniowie będą przyjmowani w miarę posiadanych miejsc wolnych.

Dostępnujemy wolnymi miejscami:

w klasie Ia ( środa), Ib ( czwartek) i IC ( sobota)
w klasie ID - ( sobota) brak wolnych miejsc

W klasach; IV, V, VI, VII, VIII Szkoły Podstawowej oraz w III Gimnazjum i Liceum

Zapraszamy ! Rekrutacja uzupełniająca kończy się 15 września

Praca sekretariatu szkoły w okresie wakacyjnym

Sekretariat Szkoły dla interesantów w okresie wakacyjnym będzie czynny od 20 czerwca – 13 lipca w środy, czwartki i piątki w godz. 16.30 – 19.00.
Planując wizytę w szkole prosimy o wcześniejsze telefoniczne bądź mailowe uprzedzenie pracowników ( tel. 066864619 ). Wejście do szkoły w okresie wakacyjnym odbywa się wyłącznie przez portiernię główną od strony via Costantino Maes 23. Szkoła mieści się na II piętrze.
W okresie od 18 lipca do 28 sierpnia sekretariat dla interesantów będzie nieczynny.

Poszukiwany nauczyciel języka polskiego

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Rzymie
ogłasza konkurs na stanowisko:

Nauczyciela języka polskiego.

Wymiar czasu pracy: niepełny etat (6/26- 9/26) - klasa IV- VIII szkoły podstawowej, data rozpoczęcia pracy 01.09.2018 r.

I. Wymagania niezbędne:
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

Strony

Subscribe to im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie  RSS