AKTUALNOŚCI

Podręczniki na rok szkolny 2019/2020

Uwaga!
W zakładce SPK Rzym Podręczniki opublikowany został zestaw podręczników na rok szkolny 2019/2020. Link znajdziecie Państwo również w nagłówkach w MENU górnym.
Polecamy go zwłaszcza uczniom klas licealnych. Proszę pamiętać, że absolwenci Gimnazjum kupują zestaw dla liceum trzyletniego, absolwenci Szkoły Podstawowej dla liceum czteroletniego.
Proszę zwrócić uwagę na inny podręcznik do historii dla liceum trzy i cztero-letniego.
Uczniowie Szkoły Podstawowej otrzymają bezpłatne podręczniki z biblioteki szkolnej na początku roku szkolnego.

Zakończenie pierwszego etapu rekrutacji na rok 2019/2020 do SPK w Rzymie

Kierownik SPK w Rzymie informuje, ze zakończony został pierwszy etap rekrutacji do Szkoły Polskiej w Rzymie na rok szkolny 2019/2020.

Wszyscy uczniowie, którzy przesłali zgłoszenie do Szkoły i otrzymali potwierdzenie z sekretariatu zostali przyjęci do klas, do których aplikowali.
Jeśli nie otrzymali Państwo potwierdzenia z sekretariatu o przyjęciu zgłoszenia - prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem w godzinach jego pracy ( informacja o pracy sekretariatu powyżej) lub kontakt mailowy.

Godziny pracy sekretariatu Szkoły Polskiej w Rzymie w okresie wakacyjnym

Kierownik Szkoły Polskiej w Rzymie informuje, ze w okresie wakacyjnym wejście do sekretariatu szkoły dla wszystkich interesantów odbywa się wyłącznie od strony via Maes 23 .
Sekretariat dla interesantów jest czynny od 12 czerwca do 5 lipca w środy, czwartki i piątki w godzinach od 16.00. – 19.00. Kontakt telefoniczny jest możliwy w podanych dniach i godzinach. ( 066864619)

Nabór na stanowisko nauczyciela języka polskiego

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego
przy Ambasadzie RP w Rzymie ogłasza nabór na stanowisko:

Nauczyciela języka polskiego.

Wymiar czasu pracy: niepełny etat (5/26), data rozpoczęcia pracy 01.09.2019 r.

I. Wymagania niezbędne:
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm)

Nabór na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego
przy Ambasadzie RP w Rzymie ogłasza nabór na stanowisko:

Nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

Wymiar czasu pracy: niepełny etat (3/26), data rozpoczęcia pracy 01.09.2019 r.

I. Wymagania niezbędne:
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm)

Dni i godziny pracy sekretariatu w okresie ferii światecznych -19.12.2018 r. - 5 .01.2019 r.

Kierownik SPK w Rzymie informuje, że w trakcie ferii szkolnych sekretariat szkoły będzie czynny dla interesantów w następujacych dniach i godzinach:

19 grudnia ( środa) nieczynny

20 i 21 grudnia ( czwartek, piatek) czynny dla interesantów w godzinach 16.00-18.30

22 grudnia ( sobota) nieczynny

27 i 28 grudnia ( czwartek i piatek) czynny dla interesantów w godz. 10.00-12.30

29 i 31 grudnia i 2 stycznia ( sobota, poniedziałek, sroda )- sekretariat nieczynny dla interesantów

Strony

Subscribe to im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie  RSS